MỖI NGÀY VỚI CHÚA

AI ĐÃ LĂN TẢNG ĐÁ?

Chủ Nhật, 08/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.   (Giăng 3:16)

Một người bạn của Chúa Giê-xu tên là Giô-xép xin lấy xác của Ngài xuống khỏi thập tự giá để mai táng. Sau khi bọc xác Ngài vào vải liệm, họ đặt Ngài trong một hang đá dùng làm ngôi mộ. Một tảng đá lớn rất nặng được nhiều người lăn chận trước cửa mộ. Giới lãnh đạo tôn giáo đã yêu cầu ông Phi-lát truyền cho lính cầm gươm giáo canh giữ ngôi mộ cả ngày và đêm (Ma-thi-ơ 27:57-65).

Rồi bỗng nhiên sáng sớm ngày thứ ba, có một trận động đất! Một thiên sứ từ trời hiện xuống và lăn hòn đá khỏi cửa mộ! Các lính canh run sợ và ngã lăn ra như chết.

Một số phụ nữ vốn là bạn của Chúa Giê-xu đến thăm mộ. Họ mang theo thuốc thơm để xức xác Ngài. Nhưng khi đến nơi họ kinh ngạc thấy một thiên sứ sáng loà ngồi trên tảng đá! Ngôi mộ thì trống rỗng! Không có Chúa Giê-xu trong đó! (Ma-thi-ơ 28:1-4).

Thiên sứ phán: “Các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán... Hãy mau đi nói cho môn đệ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại” (Ma-thi-ơ 28:5-7). Các phụ nữ này liền chạy báo tin cho các môn đệ.

Nếu bạn gặp Chúa Giê-xu trong ngày Ngài sống lại, bạn nói gì với Ngài?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Kính lạy Đức Chúa Trời, nhờ Con Ngài đã sống lại nên con cũng được sống mãi mãi trên thiên đàng với Ngài! Ngài là Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ! Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.  

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC