LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ÂN ĐIỂN CHÚA LỚN HƠN

Thứ Ba, 13/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu?”  Gióp 13:23

Có bao giờ bạn thật sự đem cân và xem xét tội lỗi của những người thuộc về Đức Chúa Trời là nặng nề bao nhiêu chăng? Hãy nghĩ xem các vi phạm của riêng bạn đáng ghét đến mức độ nào, thì chẳng những bạn sẽ nhận thấy đó đây có một tội nổi lên sừng sững như một đỉnh núi, mà các tội phạm ấy còn chồng chất lên nhau như núi chồng chất lên núi vậy.

Trong đời sống của một con cái Chúa thánh sạch nhất vẫn có một số lớn tội lỗi chất chồng lên! Hãy thử nhân tội của chỉ một người cho số người đông đảo trong những kẻ được chuộc, vốn là “một con số không ai đếm được”, bạn sẽ hình dung được khối tội lỗi của số người đã được Chúa Giê-xu đổ huyết thay cho. Nhưng chúng ta sẽ được được một ý niệm đầy đủ hơn về tính cách vĩ đại của tội lỗi, nhờ tính cách vĩ đại của phương thuốc chữa trị cho một số tội lỗi kể trên do Đức Chúa Trời cung ứng. Đó là huyết Chúa Giê-xu, Con một và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời! các thiên sứ đều lột mão miện của họ và quăng trước mặt Ngài! Tất cả các hòa tấu khúc của thiên đàng đều vây quanh ngôi vinh quang Ngài. “Đức Chúa Trời ở trên tất cả, đáng được chúc tụng đời đời. A-men!”

Tuy vậy, Ngài đã tự nguyện mặc lấy hình tôi tớ, bị đòn vọt và bị đâm, bị thương tích, xài xể và cuối cùng, đã bị giết, vì không có gì ngoài huyết của Con Đức Chúa Trời nhập thể lại có thể chuộc các tội phạm của chúng ta. Không có trí óc nào của loài người ước lượng được đúng mức giá trị vô hạn của sinh tế do Đức Chúa Trời sắm sẳn, vì tội lỗi của những người thuộc về Đức Chúa Trời vốn vô cùng lớn lao, do đó giá chuộc để tội lỗi ấy được cất đi càng phải vô cùng vĩ đại hơn.

Cho nên, dầu tội lỗi có chảy cuồn cuộn như nước lũ đen ngòm, dầu ký ức về quá khứ có cay đắng, người tín hữu vẫn có thể đứng trước ngôi như ngọn lửa cháy đỏ rực của Đức Chúa Trời cao cả và thánh khiết, để kêu lên rằng: “Ai là người đã bị lên án? Chính Đấng Christ đã chịu chết và cũng đã sống lại”. Nếu ký ức về tội lỗi khiến người ấy xấu hổ và đau buồn, thì đồng thời, nó cũng là tấm bảng chỉ rõ tính cách huy hoàng của sự nhân từ Ngài. Tôi lỗi là đêm đen trong đó vì sao đẹp đẽ của Đức Chúa Trời đang chiếu rạng trong vẽ huy hoàng thanh thản.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC