LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ÁO TRẮNG

Thứ Ba, 05/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Nhưng ở Sạt-đe, ngươi còn mấy người chưa làm ô uế áo xống mình; những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy”Khải Huyền 3:4

Chúng ta có thể hiểu câu này ám chỉ sự xưng nghĩa. Họ “sẽ mặc áo trắng mà đi” có nghĩa là họ sẽ luôn ý thức được niềm vui là chính họ đã được xưng nghĩa bởi đức tin; họ sẽ hiểu rằng sự công nghĩa của Đấng Christ đã được ban cho họ, rằng mọi người đều đã được tẩy sạch và khiến trắng hơn cả tuyết mới vừa rơi xuống.

Câu này cũng ám chỉ niềm vui mừng hoan hỉ vì áo trắng đối với người Do Thái là lễ phục. Ai giữ y phục không bị ô uế sẽ có gương mặt luôn sáng rỡ. Họ sẽ hiểu được Sa-lô-môn ngụ ý gì khi ông nói: “Hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở; vì Đức Giê-hô-va đã nhận các công việc ngươi. Khá hằng mặc áo trắng”. Kẻ được Đức Chúa trời vui nhận sẽ mặc áo trắng của sự vui mừng hoan hỉ, đồng thời được bước đi trong sự tương giao êm dịu với Chúa Giê-xu. Vậy, tại sao vẫn còn nhiều nghi ngờ, khổ nạn, tan chế? Chính vì nhiều tín hữu đã phạm tội, lầm lỗi làm ô uế y phục họ, do đó bị mất niềm vui của sự cứu rỗi và mối thông công vững chắc với  Chúa Giê-xu. Họ không mắc áo trắng để bước đi dưới thế gian này.

Lời hứa cũng ám chỉ việc mặc áo trắng và bước đi trước ngôi Đức Chúa Trời. Những ai không làm ô uế y phục mình dưới đất này sẽ chắc chắn được mặc y phục áo trắng bước đi ở thế giới bên kia, nơi đám đông người mặc y phục trắng sẽ đời hát Ha-lê-lu-gia để ca tụng Đấng Chí Cao. Họ sẽ được hưởng những niềm vui không thể quan niệm nổi, hạnh phúc vượt hẳn mọi mơ ước, phước hạnh không thể tưởng tượng, ơn lành mà những người ước ao rộng rãi nhất vẫn không đạt tới. Kẻ “bước đi trên đường mà không bị ô uế” sẽ được mọi điều đó, không phải nhờ công lao hay việc làm của riêng họ, mà bởi ân điển. Họ sẽ mặc áo trắng và cùng đi với Đấng Christ, vì chính Ngài đã khiến họ trở nên “xứng đáng”. Trong tình bạn êm đềm với Ngài đó, họ sẽ được uống nước suối hằng sống.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC