NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI 11: 70 MÔN ĐỆ - NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CHUYẾN TRUYỀN GIÁO

Thứ Hai, 15/02/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-24

 

 

Tản Mạn:

Hãy tưởng tượng bạn đang sẵn sàng cho hành trình truyền giáo cùng với Hội Thánh của bạn. Tại sao bạn muốn ra đi? Bạn chuẩn bị như thế nào? Bạn sẽ nói gì với những người bạn sẽ gặp?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đang trên đường từ Ga-li-lê về Giê-ru-sa-lem. Ngài đã dạy về việc môn đệ hóa và vương quốc của Đức Chúa Trời. Một số người đã nghe Chúa dạy muốn theo Ngài và họ sắp được sai đi truyền giáo. Trong bài học này chúng sẽ khám phá về việc một chứng nhân trong một chuyến truyền giáo sẽ như thế nào.

Trọng Tâm:

1. Hãy đọc Lu-ca 10:1-24. Trong câu 1-12, chúng ta học được điều gì nơi 70 môn đệ? Mục đích hành trình truyền giáo của họ là gì? Họ đã chuẩn bị như thế nào? Thông điệp của họ là gì? Những nhu cầu của họ được đáp ứng như thế nào? (Lưu ý: Một số người có thẩm quyền thời trước thì nói có 72 môn đệ. “Cho dù số lượng người như thế nào, điểu quan trọng ở đây là họ được sai đi bởi Chúa Giê-xu.) 

2. Bạn nghĩ Chúa Giê-xu ngụ ý gì ở trong câu 3 khi nói Ngài sai họ đi như “chiên con ở giữa bầy muông sói?” Bạn thấy có điều gì liên quan đến ẩn dụ này? Cảm xúc của bạn là gì khi bạn làm chứng nhân của Chúa Giê-xu nơi trường học của bạn?

3. Trong câu 3-7, Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ điều gì về việc trở thành nhân chứng cho Ngài?

 4. Vương quốc của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì trong câu 9 và 11? Việc Vương quốc của Đức Chúa Trời đang đến gần là như thế nào? (Lưu ý: Vương quốc ở đây là sự thống lĩnh hay cai trị của Chúa  trên đời sống nhân loại.)

5. Trong câu 10-12 và 13-16, Chúa Giê-xu đề cập về sự chống đối. Bảy mươi môn đệ này phải đối diện với sự chống đối như thế nào? Điều gì và ai là những đối tượng chống đối và không tiếp đãi các môn đệ?

6. Câu 17-20 ghi lại sự quay trở về của những môn đệ được sai đi. Họ mô tả gì về kinh nghiệm truyền giáo của họ? Điều gì làm họ thích thú? Chúa Giê-xu trả lời như thế nào về tường trình của họ?

7. Niềm vui của các môn đệ phát xuất từ đâu? Tại sao? Điều gì đem lại niềm vui cho Chúa Giê-xu (câu 21-22)? Làm cách nào để chúng ta có thể nhận biết Cha?

8. Trong những lời tâm tình riêng với các môn đệ (23-24), Chúa Giê-xu nói về những điều họ đã thấy và đã nghe. Họ là những chứng nhân. Họ đã nghe và thấy điều gì? 

Tổng Kết:

Chúa Giê-xu kêu gọi bạn trở nên nhân chứng về việc Vương quốc Đức Chúa Trời đến gần trong trường hợp nào? Điều đó có ý nghĩa gì trong sự đáp ứng với tiếng gọi của Chúa? Điều gì làm bạn vui mừng?

BÀI 12: CHỨNG NHÂN THẬT VÀ CHỨNG NHÂN GIẢ HÌNH

BÀI 11: 70 MÔN ĐỆ - NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CHUYẾN TRUYỀN GIÁO

BÀI 10: LỜI LÀM CHỨNG CỦA PHI E RƠ VÀ CÁC MÔN ĐỆ

BÀI 9: THIẾU PHỤ ĐƯỢC THA THỨ, NHÂN CHỨNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

BÀI 8: THẦY ĐỘI LA MÃ, NHÂN CHỨNG NGOẠI BANG

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC