NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI 12: CHỨNG NHÂN THẬT VÀ CHỨNG NHÂN GIẢ HÌNH

Thứ Năm, 18/02/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: Lu-ca 11:53-12:11

 

 

Tản Mạn:

Bạn đã từng nghe rằng: “Có đầy những người giả hình trong các Hội Thánh”. Tại sao lại có lời cáo buộc khá phổ biến này? Đã có ai cáo buộc bạn là kẻ giả hình chưa?

Ở phần đầu của Lu-ca 11, Chúa Giê-xu đã quở trách những người Pha-ri-si và những thầy dạy luật uyên thâm về cách cư xử thô lỗ và thái độ ích kỷ của họ, điểm mặt họ là những người đang chống đối chứ không phải đang phục vụ Đức Chúa Trời. Những ranh giới của cuộc chiến đã tiến gần ở đầu đoạn Kinh Thánh này. 

 Trọng Tâm:

1. Hãy đọc Lu-ca 11:53-12:12. Câu 53-54 cho thấy giọng điệu trong đoạn Kinh Thánh này. Từ ngữ nào cho thấy cảm xúc của những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật đối với Chúa Giê-xu? Hãy mô tả quang cảnh câu chuyện trong 12:1 (Lưu ý: Việc tụ tập một đám đông rất là nguy hiểm trong suốt thời gian người La-mã chiếm đóng.)

2. Đầu tiên, Chúa Giê-xu lên tiếng cảnh báo về người Pha-ri-si. Sự “giả hình” nghĩa là gì? Tại sao sự giả hình của họ được ví sánh như men?

3. Tìm sự đối lập trong câu 2-3. Chúa Giê-xu đang nói gì về những hành động nơi kín nhiệm? Những ai là “các ngươi” được nhắc đến trong câu 3? Những người này và chúng ta có cảm giác như thế nào khi những điều riêng tư của mình bị phơi bày ra? 

4. Tiếp theo đó, Chúa Giê-xu dạy về sự sợ hãi ttrong câu 4-5. Theo Chúa Giê-xu, mọi người đáng phải kính sợ ai? Tại sao? Câu 6-7 đề cập thêm điều gì về tính cách, thẩm quyền và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời? (Lưu ý: Chim sẻ là thức ăn rẻ nhất cho người nghèo.)

5. Theo câu 8-12, Chúa Giê-xu hứa điều gì đối với người xưng nhận Ngài ra trước mặt người khác? Việc xưng nhận Chúa Giê-xu ra trước mặt những người khác có ý nghĩa gì đối với bạn? Việc trở thành nhân chứng là như thế nào?

6. Những nguyên nhân nào có thể làm một người chối bỏ Chúa Giê-xu trước mặt người khác (câu 9)?

7. Câu 10 cho biết rằng sẽ có sự tha thứ cho những ai nói phạm đến Chúa Giê-xu, nhưng những kẻ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha. Sự khác biệt là gì? (Lưu ý: Nói phạm nghịch cùng Đức Thánh  Linh không có nghĩa là có một hành động tội lỗi hoặc lời nói xấu hoặc làm cả hai điều vừa kể trên đối với Đức Thánh Linh như một vài sinh viên sợ hãi. Điều đó có nghĩa là việc luôn chối bỏ quyền năng của Đức Thánh Linh làm trên Đức Chúa Giê-xu [hãy xem Lu-ca 11:15-16 để minh chứng cho điều này]. Điều đó có nghĩa là luôn luôn nói “không” với Chúa Giê-xu, không tin Ngài là Chúa, Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời. Theo định nghĩa này, một người xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa, Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời trong cuộc sống hằng ngày thì  không vi phạm đến tội phạm thượng này.)

8. Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết rằng những thế hệ tiếp nối của những người tin nơi Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại thế lực của những người giả hình. Chúa Giê-xu hứa điều gì khi chúng ta bị buộc phải làm chứng nhân trước những lãnh đạo và những bậc có thẩm quyền? Trách nhiệm của chúng ta là gì?

Tổng Kết:

Ai là những lãnh đạo và những bậc có thẩm quyền trong cuộc sống hằng ngày của bạn? Hãy mô tả về hoàn cảnh bạn đang sống, nơi mà bạn phải xưng nhận Chúa Giê-xu ra trước mặt những người khác. Bạn đối diện với điều đó như thế nào? Hãy dành thời gian để cầu nguyện cho mỗi người. 

BÀI 12: CHỨNG NHÂN THẬT VÀ CHỨNG NHÂN GIẢ HÌNH

BÀI 11: 70 MÔN ĐỆ - NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CHUYẾN TRUYỀN GIÁO

BÀI 10: LỜI LÀM CHỨNG CỦA PHI E RƠ VÀ CÁC MÔN ĐỆ

BÀI 9: THIẾU PHỤ ĐƯỢC THA THỨ, NHÂN CHỨNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

BÀI 8: THẦY ĐỘI LA MÃ, NHÂN CHỨNG NGOẠI BANG

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC