NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P16)

Thứ Hai, 31/12/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


III. Tầm quan trọng của Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

Nếu bạn đọc tới chỗ này, có thể bạn sẽ lấy làm lạ: “Mọi sự này muốn nói điều gì với tôi đây?” Thắc mắc hay đấy! Rốt lại, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên thực tế, ở đó con người muốn biết lẽ thật chạm đến họ theo cách riêng như thế nào!?! Câu trả lời được thấy có ở hai từ đầu tiên của bài tín điều: “Tôi Tin”. Đấy là một sự xác nhận rất mạnh mẽ. Nói như thế không giống như nói: “Tôi biết” hay “Tôi tưởng” hoặc “Tôi cảm thấy”. Khi nói “Tôi Tin” có nghĩa là bạn đang đưa ra một lời cam kết cá nhân đối với lẽ thật. Rôma 1:16 tuyên bố rằng Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu “mọi kẻ tin”. Và Rôma 10:9-10 thêm một ý tưởng về việc tin “ở trong lòng” nghĩa là tin từ chỗ sâu thẳm của linh hồn bạn. Sự cứu rỗi nương vào những gì chúng ta tin. Đấy là lý do tại sao sách Tin Lành của Giăng hơn 80 lần công bố rằng ơn cứu rỗi đến với những người nào tin.

Theo một ý nghĩa sâu sắc, bạn chính là điều bạn tin. Hãy khởi sự với cách ứng xử của bạn xem. Những hành vi của bạn ra từ đâu chứ? Từ những cảm xúc của bạn. Những cảm cúc của bạn ra từ đâu chứ? Các thái độ của bạn. Các thái độ của bạn ra từ đâu chứ? Những giá trị của bạn. Những giá trị của bạn ra từ đâu chứ? Các niềm tin của bạn. Hãy lần theo đúng và đủ đi thì niềm tin ấy thoát ra từ đúng một chỗ thôi. Bạn là những gì bạn tin. Hãy xét tư tưởng sâu xa này xem: Những gì bạn tin quyết định số phận của bạn. 

Giăng 3:16 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Số phận đời đời của bạn nương vào trường hợp bạn tin Chúa Giê-xu “ở trong lòng”  bạn hay không đấy thôi.

Còn Tiếp

 

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P48)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P47)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P46)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P45)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P44)

1 2 3 4 5 ... 28 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC