NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P17)

Thứ Năm, 03/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

“Tôi Tin”có ý nói gì

Chúng ta hãy dừng lại một chút để xem xét từ ngữ “tin”. Trong tiếng Hy-lạp, là chữ “pisteuo”, có ý nói “tin ở”một việc gì đó hay ai đó. Trong Anh ngữ, chữ “believe” (tin) có những ý khác. Nếu tôi nói: “Tôi tin trời sẽ mưa ngày mai”, thì chẳng khác gì hơn là linh cảm. Nếu tôi nói: “Tôi tin George Washington là vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ”, nói như thế là đề cập tới một sự kiện lịch sử đã an bài rồi. Còn nếu tôi nói: “Tôi hết lòng tin Chúa Giê-xu”, tôi đã đưa ra một loại câu nói khác.

Cho phép tôi minh họa. Giả sử tôi đi gặp bác sĩ, và ông ấy nói: “Tôi rất tiếc, nhưng ông có chứng ung thư đang đe dọa mạng sống. Tôi có cách chữa hóa trị có thể trị chứng ung thư, nhưng chữa như thế thì khó lắm và nó làm cho ông đau ốm luôn. Nếu ông bằng lòng chữa trị theo cách ấy, ông có thể chữa được chứng ung thư kia”. Trong trường hợp đó, nói: “Tôi tin vị bác sĩ của tôi”, có nghĩa là một việc gì đó rất đặc biệt. Nói như thế không có nghĩa là: “Tôi tin thực sự ông là một vị y sĩ” hay “tôi tin ông nói đúng khi cho tôi có chứng ung thư”hoặc “tôi tin phương pháp hóa trị liệu có thể chữa cho tôi”. Bạn không thực sự tin nơi bác sĩ của mình cho tới chừng bạn xăn tay áo lên rồi để cho thứ thuốc cứu mạng kia nhập vào mạch máu của mình. Cho tới khi ấy thì mọi sự chỉ là nói mà thôi. Tin nơi bác sĩ của mình có nghĩa là bản thân mình tin hoàn toàn vào sự chữa trị của ông ấy, chấp nhận chẩn đoán của ông ấy, rồi đặt sinh mạng mình vào hai bàn tay của ông ấy. Đấy là đức tin thật. Tin theo Chúa Giê-xu có nghĩa là tin cậy Ngài hoàn toàn với số phận đời đời của mình. Nghĩa là tin cậy Đấng Christ hoàn toàn đến nỗi nếu Ngài không thể đưa bạn lên thiên đàng, bạn sẽ không đến đó được.

Còn Tiếp

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P48)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P47)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P46)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P45)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P44)

1 2 3 4 5 ... 28 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC