NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P19)

Thứ Tư, 09/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Lượng đức tin không phải là vấn đề; mà đối tượng của đức tin mới tạo ra mọi sự khác biệt.

Tôi nói với một người kia, cha anh ta mới qua đời đây. Mặc dù cha anh ta đi nhà thờ và thường nghe giảng về Chúa Giê-xu, người con đã lo lắng về ơn cứu rỗi của cha mình. Mặc dù tôi không thể nói gì rõ ràng về cha anh ta vì tôi không biết ông ấy, tôi nhắc cho anh này nhớ rằng ấy chẳng phải lượng đức tin là vấn đề đâu; mà đối tượng của đức tin mới tạo ra mọi sự khác biệt kìa. Đức tin với tầm cỡ của một hột giống có thể dời núi được. Đức tin yếu trong một đối tượng mạnh mẽ là vấn đề hơn cả đức tin mạnh trong một đối tượng yếu. Bạn tin “bao nhiêu” thì chẳng phải là vấn đề đâu, mà là bạn tin hay không tin Đức Chúa Giê-xu Christ cứu bạn hay không mà thôi. Ở 2Timôthê 1:12, Phao-lô nói: “Vì biết ta đã tin Đấng nào”. Ông không nói: “Ta biết những điều ta đã tin”, dù đấy là sự thực. Và ông không nói: “Ta biết ta đã tin nhiều lắm”, dù đấy cũng là sự thật. Và ông không nói: “Ta biết ta đã tin vào lúc nào”, ông có thể nói như thế. Và ông không nói: “Ta biết lý do tại sao ta đã tin”, mặc dù đấy cũng là sự thực. Ông không hề nói: “Ta biết ta đã tin nơi người nào”, là điều rất thích ứng. Như Mục sư Spurgeon nói, đại khái là: “Tôi biết người, trong tay người tôi đã phó thác tình trạng hiện tại của tôi, và số phận đời đời của tôi nữa. Tôi biết người là ai, và vì lẽ đó, không chút ngần ngại, tôi phó chính mình tôi trong hai bàn tay của người. Đó là phần khởi sự đời sống thuộc linh của tôi khi tin theo Đức Chúa Giê-xu Christ”. Nếu bạn tìm cách giữ lấy chính linh hồn bạn, bạn đang lâm vào rối rắm trầm trọng và sẽ lấy làm ngạc nhiên một ngày kia. Bạn không thể giữ an toàn cho bản thân mình được. Nguồn hy vọng duy nht của bạn là phải giao thác mọi sự bạn đang có cho Chúa Giê-xu. Hãy đặt nó dưới chơn Ngài thì bạn sẽ được an toàn.

Lời nói sau cùng. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ bắt đầu với cụm từ này: “Tôi Tin”. Tại sao không nói: “Chúng tôi tin?” Câu trả lời rất đơn giản. Niềm tin thực luôn luôn là cá nhân. Tôi không thể tin thay cho bạn và bạn không thể tin thay cho tôi. Không một người vợ nào có thể tin thay cho chồng mình và không cha mẹ nào có thể tin thay cho con cái của họ được. Bạn phải vực dậy chính lý trí của mình. Bạn không thể sống chiếu theo đức tin của những người ở chung quanh mình được. Hội Thánh còn hơn cả một sự nhóm lại của nhiều người hay một sự tuyển chọn các Cơ Đốc nhân. Ở trọng tâm của nó, Hội Thánh là một cộng đồng những tín hữu, họ đã hiệp với nhau bởi đức tin chung của họ đặt nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Đấy là lý do tại sao Hội Thánh trong 2.000 năm đã khẳng định Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Bài tín điều ấy bày tỏ ra đức tin chung của chúng ta trong Đấng Christ.

Niềm tin chơn thật hoàn toàn là tư riêng. Bài tín điều bắt đầu với hai từ rất đơn sơ: “Tôi Tin”. Còn bạn thì sao? Không một ai ngồi mãi trên chiếc hàng rào bao giờ. Tôi kết thúc với tư tưởng này: Một Cơ Đốc nhân là một người thực sự tin theo Chúa Giê-xu. Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Cõi đời đời đang treo trên câu trả lời của bạn đấy. Amen.

Còn Tiếp

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P43)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P42)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P41)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P40)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P39)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC