MỖI NGÀY VỚI CHÚA

BẠN SỬ DỤNG THUẪN ĐỨC TIN NHƯ THẾ NÀO?

Chủ Nhật, 16/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ”.  Ê-phê-sô 6:11

Thời xưa khi xung trận binh sĩ mang theo tấm chắn, còn gọi là thuẫn. Thường tấm thuẫn rất lớn và nặng. Có thể che chắn phần lớn cơ thể của người lính khỏi các mũi tên của quân thù. Hai bên rìa của tấm thuẫn thường được thiết kế để có thể móc vào thuẫn của những người lính khác. Vì vậy, một toán lính có thể hợp lại với nhau phía sau một tấm chắn lớn chống lại quân thù. 

Vì bạn là con của Đức Chúa Trời nên Ngài cũng ban cho bạn một tấm thuẫn để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Sa-tan. Nó có tên là thuẫn đức tin. Đức tin tức là tin rằng những lời Đức Chúa Trời đã phán hứa, thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện. Đức tin tức là hành động dựa trên những điều bạn tin, ngay cả khi cảm thấy dao động. Sa-tan thường xuyên bắn các mũi tên nghi ngờ vào bạn. Nó muốn bạn nghi ngờ các lời hứa, nghi ngờ sự thành tín, nghi ngờ lòng nhân từ, nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời.

Bạn phải đưa cao thuẫn đức tin lên bằng cách tin cậy lời Đức Chúa Trời. Hãy tin vào những điều bạn đã học về Đức Chúa Trời. Hãy tin những lời mà bạn đã học thuộc từ Kinh Thánh. Ngay cả khi mọi việc dường như rối tung như tơ vò thì bạn vẫn phải tin rằng Đức Chúa Trời đang ở với bạn và đang nắm quyền trên mọi sự. Giống như những người lính xung trận, bạn hãy hiệp với các bạn bè Cơ Đốc của mình, để mọi người có thể khích lệ nhau đứng vững trong Chúa.

Hãy nêu ra hai cách bạn có thể sử dụng thuẫn đức tin.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì thuẫn đức tin Ngài ban cho. Con xin tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC