LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

BÁNH CHƯA QUAY

Thứ Tư, 14/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay" Ô-sê 7:8

Chiếc bánh chưa trở thì còn sống một bên nó là tình trạng của Ép-ra-im. Trên nhiều phương diện, ân điển Đức Chúa Trời vẫn chưa chạm đến Ép-ra-im, dầu dân ấy có vâng lời Ngài phần nào, họ vẫn chống lại Ngài ở nhiều điểm. Hỡi linh hồn ta, ta cảnh cáo ngươi, hãy xét xem đó có phải là trường hợp của ngươi không?

Ngươi có thái độ kỹ lưỡng đối với mọi sự của Đức Chúa Trời chăng?

Ân điển Ngài có thể xuyên qua chính trung tâm con người của ngươi; đến độ ngươi cảm thấy Đức Chúa Trời đang vận hành, tác động trong mọi khả năng, mọi hoạt động, mọi lời nói và mọi tư tưởng của ngươi chưa?

Mục tiêu ngươi nhằm vào là lời cầu nguyện ngươi phải hướng về việc thánh hóa tâm thần, linh hồn và thân thể ngươi; và dầu mức độ thánh hóa trong ngươi không thể đạt đến chỗ trọn vẹn, nó vẫn phải phổ quát trong hành động; không thể có tình trạng dường như thánh khiết ở một nơi mà tội lỗi lại ngự trị ở một chỗ khác; nếu vậy, chính ngươi cũng sẽ là chiếc bánh chưa quay.

Chiếc bánh không trở, thì chẳng bao lâu mặt ở gần lửa sẽ bị cháy khét và dầu không ai có thể đạt đến trình độ quá ư đạo đức, một số người dường như bị cháy khét vì sốt sắng quá đáng về một phần chân lý họ đã nhận được hoặc bị cháy thành than vì sự khoe khoang hư không như người Pha-ri-si về những hành vi tôn giáo phù hợp với tánh khí của họ. Một bề ngoài tự hào là có mức độ thanh khiết cao thượng là hậu quả của một tình trạng hoàn toàn vắng bóng mọi hành vi tin kính thiết yếu. Vị thánh đồ trước công chúng là ma quỷ ở nơi kín đáo, riêng tư. Ban ngày người ấy là bột trắng nhưng ban đêm lại là lọ đen. Chiếc bánh bị cháy khét ở một mặt là chiếc bánh sống ở mặt kia.

Lạy Chúa, nếu đó là tình trạng của con, thì Ngài hãy quay con lại. Hãy quay bản tính chưa thánh hóa của con về phía lửa tình yêu Ngài, cho nó cảm thấy ánh lửa thiêng liêng của Ngài, để cho mặt cháy nám của con nguội bớt trong khi học biết được nhiều điểm và tình trạng thiếu sức nóng khi con bị đưa đi khỏi ngọn lửa thiên đàng. Xin đừng để con trở thành một con người phân tâm, nhưng hoàn toàn nép mình dưới ảnh hưởng của quyền năng và của ân điển tể trị Ngài, vì con biết rằng nếu con cứ bị bỏ mặc như chiếc bánh không quay, nếu cả hai mặt của con đều không được tiếp xúc đồng đều với ân điển Ngài, thì chắc con sẽ bị thiêu hủy giữa ngọn lửa đời đời.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC