NĂM MỚI

BIẾT CHẮC VỮNG VÀNG

Chủ Nhật, 13/01/2013 22:39 GMT+7.

Share on FacebookBIẾT CHẮC VỮNG VÀNG

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:1-7

 

Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy (câu 11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là đức tin? Trong phân đoạn này ai được nêu tên? Họ có những đặc điểm nào? Ai là người bạn sẽ chọn làm gương mẫu đức tin cho bạn trong năm mới này?

 

Nếu 1Cô-rinh-tô 13 được mệnh danh là “thánh ca của sự yêu thương” thì Hê-bơ rơ 11 có thể gọi là “thánh ca của đức tin." Bài thánh ca này nói lên sức mạnh của đức tin và hầu như các anh hùng đức tin trong Cựu Ước đều được đề được đề cập đến cùng với các việc làm bởi đức tin của họ.

 

Phân đoạn này khởi đầu bằng một định nghĩa về đức tin như là câu chuyển tiếp để bước vào phần chính, là phần đề cập đến gương đức tin của "các đấng thuở xưa...” Từ định nghĩa này, chúng ta có thể hiểu được phần nào bản chất của đức tin Cơ Đốc. Đức tin có liên quan đến tương lai là những gì mà bạn "trông mong" hay hy vọng. Đức tin là sự bày tỏ niềm tin cậy của chúng ta nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Có thể nói đức tin là “thực thể” của những điều chúng ta hy vọng. Đây là loại đức tin năng động, có thể biến những điều mà bạn hy vọng thành hiện thực. Nếu định nghĩa này có vẻ trừu tượng thì những minh họa sau đây sẽ khiến cho ý nghĩa của nó trở nên cụ thể hơn.

 

Có ba nhân vật Cựu Ước được đề cập ở đây. A-bên và Hê-nóc bày tỏ sự vững vàng của đức tin bằng sự tận hiến. Với tất cả lòng thành, A-bên đã dâng con vật tốt nhất trong bầy cho Đức Chúa Trời và Ngài vui nhận. Vấn đề ở đây không hẳn là giá trị của lễ mà là thái độ người dâng của lễ. Đó cũng là điều chúng ta cần tái lập trong sự thờ phượng Chúa trong ngày đầu năm này.

  Bạn dâng gì cho Chúa? Tiền bạc, thời gian, tài năng? Bạn dâng lên Đức Chúa Trời với thái độ nào?

Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời.” Có thể nói đây là một kỷ lục của đức tin được ghi lại trong Thánh Kinh. Gương tin kính của Hê-nóc là sự khích lệ lớn lao cho những ai đang sống vì Chúa và tận hiến cho Ngài. Đây cũng là sự nhắc nhở xem bạn có đang đồng đi với Chúa hay không.

 Nô-ê thật sự vâng theo lời của Đức Chúa Trời và ông đã hết lòng làm như thế dù phải sống trong một môi trường vô tín và thù địch. Với lòng kính sợ vâng phục, Nô-ê đã làm theo Lời Chúa nên ông đã được bảo vệ khỏi cơn hồng thủy. Thật can đảm và thật khích lệ. Ông cứ tiếp tục đứng vững trên niềm tin nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Còn bạn thì sao? Trong một thời điểm mà con người thờ ơ, từ chối Đức Chúa Trời, đời sống bạn có nói lên được Đấng bạn đặt trọn lòng tin là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc đầy quyền năng và yêu thương không?

 

Tôi bắt đầu bài học đức tin này thế nào trong năm nay?

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng áp dụng những gì mà con học được trong ngày hôm nay qua gương đức tin của A-bên, Hê-nóc và Nô-ê.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC