ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

BIẾT VAI TRÒ CỦA MÌNH

Thứ Hai, 09/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: Gia-cơ 4:11-17

 

Suy Gẫm

Khi đối diện với vấn đề về đức tin và sự công bình trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể hành động như một quan án. Khi chúng ta nói nghịch cùng anh em mình (một Cơ Đốc nhân khác), chúng ta đang đặt mình vào vai trò của người phán xét. Điều đó khiến chúng ta tự đặt mình vào chỗ của Chúa. Chúng ta không sống trong sự thuận phục Đức Chúa Trời cách đúng đắn.

Trong câu 11, nói về "sự xét đoán". Sự xét đoán này là của một người có quyền hơn một người khác. Về vấn đề tội lỗi và sự thành tín, chúng ta không thể thay thế được Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để cho chúng ta đoán xét lẫn nhau. Chúng ta không thể làm việc này. Trong vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Loài người đột nhiên đột phá vào thế giới của sự quyết định là điều đúng ra chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Bản chất trong sự sa ngã của con người đó là chúng ta so sánh và đặt mình cao hơn người khác. Chúng ta xem mình như ngang bằng với Đức Chúa Trời, và hậu quả là cuối cùng cố gắng lấy cắp quyền làm chủ của Ngài. Gia-cơ tiếp tục ý tưởng này trong câu 13, ông cảnh báo chúng ta về những việc làm như thể chúng ta có những quyền mà thực sự chúng ta không có.

Một lần nữa, tất cả mọi điều là vấn đề về sự khiêm nhường. Gia-cơ khích lệ chúng ta sống đời sống nhận biết rõ sự yếu đuối, những nỗi đau, những sợ hãi, những nghi ngờ và những tội lỗi của chúng ta. Ông muốn chúng ta đáp ứng lại sự nhận biết về những điều chúng ta có để chúng ta không mất khả năng phản ứng và cảm giác. Thờ phượng là một phản ứng với sự khởi đầu của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải tự ý thức nhưng không tìm kiếm lợi riêng cho mình, chúng ta phải tự khích lệ mình nhưng không được tự mãn. Chúng ta phải khiêm nhường khi chúng ta nhìn chúng ta so với Đức Chúa Trời và với người khác nhưng không tự phản kháng. Chúng ta phải nhận biết sự tranh đấu trong lòng và từ bỏ quyền riêng của mình bằng cách giao phó chúng cho Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường.

 

Áp Dụng

Bạn có bao giờ nhìn một ai đó và nhận xét về "đời sống thuộc linh" của người đó không? Vai trò đánh giá tâm linh người ta là của ai? Nếu bạn không được phép xét đoán người khác, vai trò của bạn là gì khi gặp những anh chị em khác?

Khiêm nhường có nghĩa là gì?

 

Lời Cầu Nguyện

Lạy Cha, Ngài là quan tòa và Đấng làm nên luật pháp. Xin giúp con đừng làm như thể con là người có quyền. Xin giúp con tiếp tục giao cho Ngài mọi thẩm quyền trong đời sống con. Con luôn tôn cao quyền làm chủ và tể trị tối cao của Ngài trong đời sống con. Con cầu xin con có thể bước đi trong sự khiêm nhường, thật sự biết rằng con là con người yếu đuối và con cần tình yêu thương nhiều hơn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Hôm nay tôi sẽ làm điều này để vinh hiển danh Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC