LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

BÌNH AN GIỮA DÒNG ĐỜI

Thứ Hai, 12/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tịnh không sợ tại họa nào”   Châm Ngôn 1:33

Giữa những cơn đoán phạt, tình yêu thương của Đức Chúa Trời càng được khiến trở thành sáng chói, rạng ngời hơn. Vì sao cô đơn mỉm cười qua kẻ hở của những đám mây đen thật đẹp đẽ biết bao! Vùng ốc đảo nổi bật giữa bãi sa mạc thật tươi sáng biết bao! Và tình thương giữa cơn thạnh nộ thật là đẹp, thật là sáng. Lúc người Y-sơ-ra-ên chọc giận Đấng Chí Cao bằng việc miệt mài thờ lạy hình tượng của họ, Ngài đã phạt họ bằng cách không cho cả sương móc lẫn nước mưa sa xuống, khiến xứ họ bị nạn đói lớn; nhưng khi làm điều đó, Ngài vẫn lo cho những người được chọn của Ngài được an toàn.

Nếu tất cả suối khác đều cạn, Ngài vẫn dành lại một khe nước cho Ê-li; khi khe nước ấy lại hết, Ngài cũng dành cho ông một chỗ có lương thực. Nói cho đúng hơn thì không phải Đức Chúa Trời chỉ có một “Ê-li” mà thôi, nhưng còn một số người do ân điển Ngài tuyển chọn để lại. Họ được giấu từng nhóm năm mươi người trong hang đá và dầu toàn xứ bị nạn đói, những nhóm năm mươi người trong các hang đá ấy vẫn được cung cấp thực phẩm từ bàn ăn của vua A-háp qua trung gian của người đầy tớ trung thành với Đức Chúa Trời là Áp-đia.

Xin chúng ta hãy rút từ đó ra câu kết luận là dầu có việc gì xảy ra đi nữa, người của Đức Chúa Trời vẫn được an toàn. Dầu đất có rúng động, dầu trời có bị xé làm đôi, người tín hữu vẫn thoải mái nghỉ ngơi giữa những cơn xáo trộn của thế gian, vẫn được an toàn cũng như trong giờ nghỉ ngơi yên tịnh nhứt. Nếu Đức Chúa Trời không cứu kẻ thuộc về Ngài dưới trời, Ngài sẽ cứu họ trong thiên đàng. Nếu thế gian này trở thành quá sôi động để giữ họ, thì thiên đàng sẽ là nơi tiếp rước an toàn cho họ. Thế thì, hãy vững lòng tin cậy khi nghe về giặc và tiếng đồn về giặc. Xin đừng để những cơn xáo trộn khiến bạn bối rối, nhưng phải bình tỉnh chớ sợ điều ác. Cho dù có việc gì xảy ra trên đất, thì bạn vẫn an toàn dưới đôi cánh rộng lớn của Đức Giê-hô-va. Hãy đứng vững trên lời hứa Ngài, hãy yên nghỉ trên sự thành tín Ngài và thách đố cả cõi tương lai đen tối nhứt, vì không có gì làm hại bạn được đâu. Điều quan tâm duy nhứt của bạn là tỏ cho thế gian thấy phước hạnh của việc nghe lời khôn ngoan.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC