NĂM MỚI

BỎ BỰC BỘI, ÁC CẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC

Chủ Nhật, 06/01/2013 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:23-34

 


"Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhượng nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy." (câu 3).

 

 

Suy gẫm: Điều sai trái trong trong Ma-thi-ơ 18:23-34 là gì? Nếu không tha thứ bạn lãnh hậu quả nào? Đối tượng "ác cảm" của bạn lãnh hậu quả nào? Trên căn bản nào chúng ta có thể tha thứ cho người khác? Tha thứ dễ hay khó? Làm sao để bạn tha thứ được?

 

 

Cam kết thứ hai Chúa kêu gọi chúng ta khi bắt đầu năm mới là bỏ đi những bực bõ ác cảm đối với người khác. Chúng ta cần thực hành gương tha thứ của Chúa để tha thứ nghĩa phàn nàn" là một sự bực tức, một ác cả ăn sâu trong lòng đối với một người nào đó mà chúng ta tiếp tục giữ nó. Sự phàn nàn bày tỏ tinh thần không tha thứ. Nó dẫn đến thái độ không tha thứ và những hành động không tha thứ, phàn nàn hủy phá những mối liên hệ quý báu của chúng ta trong hôn nhân, gia đình, tình bạn. Sự phàn nàn cũng chia rẽ Hội Thánh. Phàn nàn không chỉ hủy phá, nó cũng tự hủy phá. Khi trong lòng bạn giữ sự phàn nàn đối vời người khác, bạn không chỉ làm đau người bạn có ác cảm, nhưng tự làm đau chính mình nhiều hơn - nếu không về mặt thể xác, thì sẽ về mặt tinh cảm và tâm linh. Sự phàn nàn làm cho bạn trở thành một người cay đắng và đau khổ.

 

 

Gióp 21:25 nói: "Kẻ sống và chết với lòng cay đắng, chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết."

 

 

Chúa Giê-xu nói về một vị vua tha cho một người đầy tớ của vua một món nợ rất lớn, nhưng sau đó vua nghe người đầy tớ này đã không xóa một món nợ rất nhỏ cho người đầy tớ của ông ta. Chúa Giê-xu nói tinh thần không tha thứ đó khiến người đầy tớ này bị vua bắt bỏ vào tù. Nhận định về ví dụ này của Chúa, Max Luxcado viết. "Những người đầy tớ không tha thứ luôn luôn bị bỏ vào tù, nhà tù của sự bực tức day dứt và phiền muộn. Chúa bảo chúng ta qua Lời Ngài rằng: "Đừng bỏ tù chính mình. Hãy tự giải phóng. Hãy bỏ đi những điều phàn nàn. Hãy tha thứ những điều phàn nàn về người khác."

 

 

Theo Lời Chúa bỏ đi một sự phàn nàn là tha thứ điều phàn nàn đó. Chúa không bảo chúng ta làm ngơ những việc đau lòng một người nào đó đã gây cho chúng ta, xem như nó không xảy ra. Điều Ngài muốn chúng ta làm là tha thứ những điều gây ra sự phàn nàn đó. Nghĩa là chúng ta nhìn nhận điều người khác đã nói hay làm khiến chúng ta bị tổn thương và đau đớn; nhưng chúng ta quyết định tha thứ cho người đã làm điều đó đối với chúng ta.

 

 

Chúa muốn chúng ta bỏ sự bực tức nằm sâu trong lòng đối với người khác. Có thời điểm nào tốt hơn để thực hành quyết tâm tha thứ khó khăn này khi bạn bắt đấu một năm mới? Đừng nói với Chúa là bạn không thể tha thứ. Nếu Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta dù nó gây đau đớn cho Ngài trên thập tự giá thì chắc chắn Ngài giúp chúng ta bỏ được sự phàn nàn đối với người khác.

 

 

Những ác cảm, phàn nàn trong tôi đến từ đâu? Đó có phải là điều làm nghẹt ngòi đời sống tôi không? Làm sao để tôi tha thứ cho người ấy, để sống thư thái trong năm nay?

 

 

Xin Chúa giúp con có thể tha thứ những người đã làm thương tổn con, bỏ đi sự phàn nàn và ác cảm với người đã làm con đau buồn trong năm qua.

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC