CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

BỎ NGAI VÀNG VÌ TÌNH YÊU

Thứ Hai, 16/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Quận công Windsor (1894-1972) chính là quốc vương Edward Đệ Bát nước Anh, sau khi cầm quyền cai trị nước Anh 325 ngày, đã tự nguyện thoái vị, nhường ngôi lại cho Goerge Đệ Lục, để đi theo tiếng gọi của tình yêu, cưới bà Wally Simpson, một thiếu phụ người Hoa Kỳ đã có thành tích ly dị 2 lần. Luật lệ hoàng gia không cho phép một quốc vương cưới vợ như thế, cho nên vị quốc vương thà lấy người yêu hơn là lấy ngai vàng mà mất người yêu.

Vào ngày 10-12-1936, quốc vương Edward sau khi thoái vị đã tuyên bố như sau: “Vài giờ trước nay, tôi đã bỏ nhiệm vụ của một quốc vương và hoàng đế nước Anh”… Chắc hẳn quốc dân đồng bào đã biết rõ lý do nào mà tôi phải lìa bỏ ngôi báu... Xin quốc dân đồng bào hãy tin lời tôi rằng tôi không thể nào làm trọn trọng trách mà quốc dân đồng bào giao phó nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ của người đàn bà mà tôi yêu mến".

Sau khi lìa bỏ ngai vàng, quốc vương Đệ Bát cùng với người yêu sống lưu vong tại Pháp với tước vị Quận Công Windsor. Ông đã qua đời tại Paris vào thượng tuần tháng 6-1972, hướng thọ 78 tuổi. Thi hài ông được đem về Anh quốc chôn cất tại phần đất của lâu đài Windsor.

Vua Edward thứ tám đã cho chúng ta thấy chuyện tình đậm đà của ông vua thế hạ. Mối tình ấy dù có nhuốm mùi vị kỷ thì nó cũng làm cho bà Wally sung sướng và hãnh diện vì đã được vị hoàng đế của một nước hùng cường đem lòng yêu mến, dám rời bỏ ngai vàng cao sang để cùng sống với mình.

Tình yêu của quốc vương Edward đệ bát khiến chúng ta liên tưởng đến tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vị Vua thiêng thượng, Ngài là "Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, vì yêu chúng ta và cả nhân loại đang đắm mình trong tội lỗi, Ngài bằng lòng bỏ ngai vàng trên trời, giáng thế để cứu chuộc chúng ta và hơn thể nữa, Ngài nhận hội thánh làm vợ hứa của Ngài. Rồi khi Ngài trở lại lần hai, chúng ta sẽ dự tiệc cưới Chiên Con với Ngài. Chúng ta không có gì cao quý, tốt đẹp và đáng yêu cả, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta, vì tình yêu Ngài đối với chúng ta là một tình yêu vị tha và bác ái. (NXM).

QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CHÚA

NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG BỌC TRONG KINH THÁNH

ĐỂ TIẾNG NÓI CỦA VUA ĐƯỢC TRUYỀN KHẮP THẾ GIỚI

HẦU VIỆC CHÚA VÌ TÌNH YÊU

PHẦN THƯỞNG CỨU NGƯỜI

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC