ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

BÔNG TRÁI VÀ SỰ DƯ DẬT

Thứ Ba, 09/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:6, 7

Họ không nói: Chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ấy là Đấng đã đem chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua, và không ai ở. Ta đã đem các ngươi vào trong một đất nhiều hoa quả, để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng, vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất Ta, đã làm cho sản nghiệp Ta thành ra gớm ghiếc.

Như một người giảng dạy có sức thuyết phục, Giê-rê-mi đã đưa ra sự tương phản sống động giữa đồng vắng và đất hứa. Đồng vắng là đất sa mạc, đầy dẫy bão cát làm đen bầu trời. Ai cũng biết sa mạc là nơi khô hạn và những thung lũng đe dọa tính mạng con người. Hầu hết mọi người đều cố tránh không đi ngang qua sa mạc hay sống ở đó.

Hoàn toàn khác với sa mạc, đất hứa của Đức Giê-hô-va là nơi tràn đầy nhựa sống. Đức Giê-hô-va đã mang dân sự của Ngài vào vùng đất nổi tiếng với những hoa quả. Ngài muốn họ tận hưởng thỏa thích hoa quả và sự giàu có của xứ. Ngài đã giải cứu dân sự Ngài ra khỏi một dân tộc gớm ghiếc trước mặt Ngài. Nhưng buồn thay, dân sự Ngài lại làm ô uế đất, và Ngài gớm ghiếc điều đó. Họ đã chối bỏ sự tốt lành của Ngài.

Chúng ta cũng nên nhớ rằng chính Đức Giê-hô-va đã tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên xứ. Thậm chí trước khi họ chiếm lấy xứ, họ đã biết sự giầu có vượt bậc của nó. Đó là xứ đượm sữa và mật. (Xuất 3:8)

Đức Giê-hô-va muốn mang họ vào trong xứ được bao phủ bởi những sông, suối và các nguồn nước. Đó là xứ cửa lúa mì, lúa mạch, nho, vả, lựu và Ô liu. Đó là nơi dân sự sẽ luôn luôn dư dật thức ăn. Họ có thể khai thác những mỏ sắt và đồng trên các vùng đồi. Đất hứa không thiếu bất cứ điều gì. Họ có thể ăn, uống và ngợi khen Đức Giê-hô-va về một xứ thượng hạng mà Ngài dành cho họ (Phục 8:7-10).

Những điều Ngài lấy làm vui lòng ban cho dân sự Ngài là bằng chứng của sự nhân từ Ngài. Lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Sự nhân từ Ngài là một thực tế tồn tại cho dù có những lúc dường như bạn không nhìn thấy những sự ban cho hoặc không cảm nhận được sự nhân từ của Ngài.

Bạn có nhạy bén với tất cả bông trái và sự dư đất mà Ngài tuôn đổ trên bạn không? Bạn vẫn còn tồn tại để đọc những dòng này, cổ nghĩa là bạn được ăn uống đầy đủ trong suốt những năm qua. Có thể bạn không có được mọi điều ao ước nhưng Bạn đã có đủ ăn. Đức Giê-hô-va ban cho bạn dư dật các ân tứ của Ngài để bạn có thể tăng trưởng, gần gũi hơn với Đấng ban cho. 

Bạn đang làm gì với những "bông trái" mà Đức Chúa Trời đã ban cho?

 David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC