TĨNH NGUYỆN

CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỀU LÀ PHẢI

Thứ Bảy, 31/01/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook“Các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men”, làm sáng danh Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 1:20) 

Đức Chúa Trời luôn giữ những lời hứa Ngài đã lập. Khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết với Cứu Chúa, chúng ta được đảm bảo rằng mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập trong Kinh Thánh đều dành cho chúng ta. Điều này sẽ tạo động lực để chúng ta tìm kiếm Kinh Thánh và xem từng lời hứa để suy gẫm tiềm lực của nó đối với cuộc đời của chúng ta.

Chúa Giê-xu đã hứa rằng khi bạn cầu xin điều gì trong ý muốn Ngài, thì Ngài sẽ nhậm lời cầu xin ấy (Giăng 16:23b). Lời hứa này dành cho mọi Cơ Đốc nhân. Nếu bạn hỏi Chúa lời hứa này có dành cho cuộc đời bạn hay không, thì Ngài đáp là có. Nếu bạn không kinh nghiệm được lời hứa này, thì điều đó cũng không làm thay đổi sự thật mà Đức Chúa Trời đã nói về nó. Bạn có thể cần tìm kiếm câu trả lời của Chúa cho câu hỏi tại sao lời hứa của Ngài chưa đạt đến sự chín muồi trong bạn.

Phao-lô khẳng định rằng mình đã thử nghiệm từng lời hứa trong các lời hứa ấy trong cuộc đời của mình và thấy chúng hoàn toàn đúng. Đó là lý do tại sao ông có thể nói “hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Ê-phê-sô 2:7) và “sự giàu có không dò được của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 3:8b). Phao-lô nhìn thấy sự giàu có của những lời hứa của Đức Chúa Trời và đã hưởng được rất nhiều trong số đó. Đừng trở nên nản lòng và thiếu kiên nhẫn nếu bạn không kinh nghiệm đầy đủ tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Đức Chúa Trời có thể muốn sửa soạn bạn để nhận lãnh những lẽ thật vĩ đại nào đó mà Ngài đã dành sẵn cho bạn. Hãy bước đi bên cạnh Chúa và bạn sẽ thấy Ngài sẽ làm thành những lời hứa của Ngài trong cuộc đời bạn.

Henry T.Blackaby và Richard Blackaby

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC