MỖI NGÀY VỚI CHÚA

CÁC THIÊN SỨ CÓ THẬT CHĂNG?

Thứ Ba, 07/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được”. I Phi-e-rơ 5:8

Có khi nào bạn được xem phim hoặc chương trình truyền hình về thiên sứ chưa? Bạn nghĩ thế nào về cách người ta mô tả các thiên sứ? Phần lớn những gì bạn thấy trong phim liên hệ đến thiên sứ là không đúng. Tuy nhiên, các thiên sứ có thật, do Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên.

Các thiên sứ là những tạo vật đặc biệt của Chúa, và mỗi thiên sứ có một đặc điểm riêng. Chúng ta không biết chính xác thiên sứ trông như thế nào. Theo những câu chuyện trong Kinh Thánh thì thiên sứ lấy hình dạng con người hiện ra. Nhưng chúng ta biết chắc rằng họ không phải là con người, cũng không bệnh tật hoặc phải chết như con người. Người chết cũng không trở thành thiên sứ. Đức Chúa Trời đã dựng nên các thiên sứ để ca ngợi, thờ phượng, phục vụ Ngài cũng như thi hành các mạng lệnh của Ngài. Thiên sứ có sức mạnh hơn con người, nhưng dĩ nhiên không mạnh như Đức Chúa Trời. Thiên sứ có thể hiện ra và biến đi rất nhanh (có lẽ vì thế mà người ta thường vẽ hình thiên sứ có cánh). Một số người cầu nguyện với thiên sứ, nhưng như thế là sai vì thiên sứ cũng chỉ là vật thọ tạo thôi. Chúng ta chỉ  cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà thôi.

Có một thiên sứ tên là Lu-xi-phe được mệnh danh là thiên thần ánh sáng. Một lần nọ, Lu-xi-phe nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Một số thiên sứ hùa theo Lu-xi-phe bị đuổi ra khỏi thiên đàng trở nên “các thiên thần sa ngã”, hoặc “quỷ sứ”, còn Lu-xi-phe trở nên Sa-tan. Sa-tan và các quỷ sứ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của người thuộc về Chúa. Trong vài ngày tới, bạn sẽ học về kẻ thù của bạn, tức Sa-tan.

Ghi ra hai điều bạn biết về thiên sứ?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã dựng nên các thiên sứ để hầu việc và làm theo mạng lệnh Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC