ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

CANH GIỮ MÔI MIỆNG

Thứ Sáu, 22/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 141:1-10

 

 

SUY GẪM 

 

“Bạn có nghe cô ta thốt ra những lời gắt gỏng sau khi lời đề nghị của cô ấy bị từ chối?”
“Hãy để tôi làm việc này. Bạn không giỏi việc này phải không?”
“Hãy bỏ cuộc đi! Bạn sẽ không thể nào thành công đâu”.

 

Lời nói. Nó không nặng bao nhiêu, và để lời nói ra khỏi miệng thì không mất nhiều thời gian. Nhưng lời nói có sức mạnh rất lớn, chúng có thể xây dựng hay hủy phá một sự việc trong giây phút. Gần đây, tôi được nhắc nhở về điều này khi nghiên cứu sách Gia-cơ. Một lời nói vô ý, hay lời phàn nàn của tôi, dường như không gây thiệt hại gì. Dù lời nói của tôi ảnh hưởng ai đó hay chính tôi, thì lời nói đó luôn có tác động nào đó. Và vì thế việc cẩn thận với những lời ra khỏi miệng và những gì đi vào lòng chúng ta rất quan trọng.

Đây chính là điều Đa-vít cầu xin trong Thi Thiên này. Ông biết rằng mình cần sự vùa giúp và ân điển của Chúa để ông không nói ra những lời độc ác và gây tổn hại, vì thế ông cầu xin Chúa canh giữ môi miệng mình. Nhưng hãy chú ý những gì tiếp theo sau. Đa-vít cầu xin Chúa canh giữ tấm lòng và hành động của mình. Đây có phải là một lời cầu xin tùy tiện không? Thật ra, câu 3-4 đi chung với nhau. Đa-vít nối kết lời nói của ông với hành động. Ông cũng mô tả điều này trong Thi Thiên 34:13-14. Câu 13 là lời cổ vũ cho việc tránh đi những lời độc ác, và câu 14 là lời cổ vũ cho việc tránh đi những hành động xấu. Từ những Thi Thiên đó cho thấy Đa-vít nhận biết một khái niệm quan trọng: điều gì đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra và nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động. Những gì chúng ta nói rất quan trọng. 

 

 

ÁP DỤNG  

 

Tuần qua, bạn có tán gẫu hay nói dối không? Bạn có nói một điều gì đó vì cớ bực bội, giận dữ, muốn trả thù, hay thiếu tình yêu thương? Chúng ta có sỉ nhục một người nào đó, hay nói một lời nào đó không suy nghĩ? Có phàn nàn hay cố ý nói một điều gì đó làm cho người khác nản lòng?

 

Hãy tìm ra một lĩnh vực nào đó trong lời nói mà bạn thường đấu tranh nhiều nhất. Hãy dâng điều đó lên trước mặt Chúa và xin Ngài giúp bạn cẩn thận hơn về những gì bạn nói và vì sao bạn nói như thế. Hãy quyết tâm hơn vào lĩnh vực đó trong tuần này.

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN 

 

Chúa yêu dấu, nguyện lời cầu xin của con hôm nay như là thức hương dâng lên trước mặt Ngài. Xin Chúa canh giữ môi miệng con và giữ tấm lòng con khỏi điều ác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Kiểm soát cái lưỡi quan trọng hơn cả bằng chứng của đời sống  thuộc linh trưởng thành; nó là con đường cho sự tăng trưởng tâm linh. J. A. Motyer

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC