ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

CHÂN THẬT LÀ KHÔN NGOAN

Thứ Bảy, 07/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: Gia-cơ 3: 13-18

 

Suy Gẫm

Sự chân thiện xuất phát từ những gì bạn được hình thành từ bên trong con người bạn. Gia-cơ đang nói về hai loại người trong phân đoạn này. Loại người thứ nhất là người khôn ngoan vì họ biết và chấp nhận sự yếu đuối của mình (khiêm nhường) trong khi loại người kia là người có ham muốn ích kỷ, tỏ ra mình là khôn ngoan.

Sau khi sầu não một thời gian, tôi nhận ra rằng căn nguyên sự sầu não đó là tôi không chấp nhận sự tồn tại của "những phần xấu xa" trong tôi. Trong câu 14, chúng ta thấy Gia-cơ kêu gọi chúng ta đừng "chối bỏ lẽ thật". Là Cơ Đốc nhân, chúng ta thường chối bỏ lẽ thật về tội lỗi của riêng chúng ta và hậu quả buộc chính chúng ta với tội lỗi đó. Chúng ta giữ những phần tăm này trong lòng chúng ta và chúng ta không nhận được ân điển và sự thương xót của Chúa. Chúng ta có thể có vẻ bề ngoài khôn sáng, nhưng chúng ta vẫn thấy sự lộn lạo bên trong. Chúng ta giấu mình khỏi người khác và khỏi Đức Chúa rời vì chúng ta sợ "phần xấu xa" trong con người chúng ta bị bày tỏ ra.

Sự thật là tất cả chúng ta đều đã phạm tội và đầy những tội lỗi. Chúng ta sống đời sống trong đó cả điều xấu và điều tốt đều tồn tại. Câu 17 nói về sự khôn ngoan thật từ trên cao. Sự khôn ngoan thật là chân thật. Từ "chân thật" trong câu 17 có từ gốc trong tiếng La tinh là "sincerus" có nghĩa là "tất cả". Sự khôn ngoan thật là tất cả hoặc trọn vẹn. Khi chúng ta bày tỏ chính mình, chúng ta phải bày tỏ hết về mình - cả điều tốt và điều xấu. Đó là sự khôn ngoan thật.

 

Áp Dụng

Hãy xét lòng bạn có những chỗ nào không cho người khác biết. Hãy cầu xin sự can đảm để bắt đầu đối diện với những điều còn giấu kín trong đời sống bạn.

Bạn đã nhận ra "mặt tốt" và “mặt xấu” của mình chưa? Bạn có bày tỏ “mặt xấu” để người khác có thể yêu thương và giúp đỡ bạn trong những điều bạn còn yếu đuối không?

 

Lời Cầu Nguyện

Lạy Cha, con quá mệt mỏi vì phải che giấu Ngài và che giấu mọi người. Con biết trong tâm hồn con có những điều mà con không muốn thừa nhận với chính mình rằng nó có tồn tại. Xin giúp con bắt đầu từ đó. Xin giúp con thừa nhận tội lỗi của mình xin giúp con đem sự tối tăm của tấm lòng con vào sự sáng của Ngài. Xin giúp linh hồn con được trọn vẹn bằng cách tìm kiếm sự khôn ngoan Thiên Thượng. Con xin dâng trọn con người con cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A men.

Hôm nay tôi sẽ làm điều này để vinh hiển danh Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC