CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

CHỈ CÓ THƯỢNG ĐẾ MỚI CÓ QUYỀN TRÊN THIÊN NHIÊN

Thứ Năm, 27/12/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Trong lịch sử Anh quốc có một ông vua tên là Canute, cai trị đầu thế kỷ thứ 11. Theo những truyền thuyết dân gian, thì vua Canute rất khờ khạo, song theo sử gia Henry of Huntingdon, vua Canute lại là người rất khiêm tốn.

 

Có lần vua làm một hành động lạ lùng. Vua cho họp tất cả quần thần ở bờ biển, rồi dõng dạc ra lệnh bảo sóng biển phải ngưng đập vào bờ. Nhưng lệnh vua ban ra mà sóng biển không ngừng, cứ tiếp tục đập vào bờ làm vua bị ướt hết. Theo Henry of Huntingdon cho biết việc vua Canute ra lệnh cho sóng biển nhằm mục đích bày tỏ sự khiêm tốn của mình. Khi cai trị trong triều, vua Canute thường bực tức vì các cận thần suất ngày cứ lấy lời ninh bợ tâng bốc vua. Họ nói rằng vua có quyền hành to lắm, lệnh vua ban ra ai cũng phải nghe, đến cả cõi thiên nhiên cũng phải nể sợ.

 

Để dạy cho quân thần và toàn thể thần dân một bài học, vua Canute đã cho tổ chức buổi lễ ở bờ biển. Sau khi bị sóng tạt ướt hết, vua mới dạy rằng: "Quyền hành trong tay các vua chỉ là một thứ quyền hành trống rỗng và không có giá trị chi cả. Chỉ một mình Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, mới có quyền ra lệnh cho trời, đất, biển và muôn loài vạn vật vâng theo mạng lệnh của Ngài". (LL).

KHÔNG PHẢI PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊ-XU

CÁCH GIÚP LẤY LẠI HẠNH PHÚC

GIẢNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

ĐỊNH MỆNH HAY TỰ DO

NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN

1 2 3 4 5 ... 56 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC