LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

CHỖ BÌNH AN

Thứ Tư, 08/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an” Ê-sai 32:18

Sự bình an và yên nghỉ không thuộc về kẻ chưa được tái sanh; chúng là gia tài đặc biệt của dân Chúa và chỉ dành cho họ mà thôi. Đức Chúa Trời bình an sẽ ban sự bình an trọn vẹn cho những người đặt lòng nương cậy nơi Ngài.

Lúc loài người chưa sa ngã, Đức Chúa trời đã ban cho họ một khu vườn Ê-đen đầy hoa để làm chỗ nghỉ ngơi thật yên tịnh; nhưng than ôi, tội lỗi đã sớm làm hư hoại chỗ ở xinh đẹp của sự vô tội. Vào ngày cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống khắp thế gian, lúc trận đại hồng thủy quét sạch loài người tội lỗi, gia đình được Chúa chọn lựa đã được đưa vào chỗ nghỉ ngơi an toàn, yên tịnh là chiếc tàu, trôi lênh đênh trên thế gian xưa kia đã bị lên án để vào vùng đất mới có cái móng giao ước, làm hình bóng về Chúa Giê-xu là chiếc tàu cứu rỗi của chúng ta.

Dân Y-sơ-ra-ên đã được an toàn bên trong những ngôi nhà có rưới huyết của họ tại Ai Cập đang khi vị thiên sứ hủy diệt giết chết các con trai đầu lòng. Trong đồng vắng, bóng mát của trụ mây và suối nước từ tảng đá chảy, theo họ, cung ứng cho đoàn người hành hương mệt mỏi những nơi nghỉ ngơi êm đềm.

Cho đến giờ này chúng ta vẫn an nghỉ trên các lời hứa của Đức Chúa Trời thành tín vì biết Lời Ngài vốn đầy lẽ thật và quyền năng. Chúng ta yên nghỉ trên các giáo lý của Kinh Thánh, tự chúng vốn là sự an ủi rồi. Chúng ta yên nghỉ trên giao ước của ân điển Ngài, là bến lạc thú. Chúng ta còn được đặc ân hơn cả vua Đa-vít trong hang đá A-đu-lam hay Giô-na bên dưới giàn dưa của ông, vì không ai có thể xâm nhập phá hủy được chỗ ẩn thân của chúng ta.

Con người của Chúa Giê-xu là chỗ nghỉ ngơi an tịnh của người thuộc về Ngài và khi chúng ta đến gần Ngài trong lễ bẻ bánh, trong khi nghe Lời Ngài, trong việc tra cứu Kinh Thánh, cầu nguyện cảm tạ, chúng ta thấy rằng bất cứ hình thức nào đến gần Ngài cũng là việc quay về với sự bình an cho tâm linh chúng ta.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC