GIÁNG SINH

CHÚA CỨU THẾ VÀO ĐỜI

Thứ Hai, 18/11/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý.”  Giăng 1:14.

Sứ đồ Giăng cho biết bốn điều quan trọng về Ngôi Lời hay Chúa Cứu Thế, đó là:

1. Ban đầu đã có Chúa Cứu Thế

2. Chúa Cứu Thế ở cùng Đức Chúa Trời

3. Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời

Và điều thứ tư:

4. Chúa Cứu Thế mang hình hài thể xác con người.

Không có điểm thứ tư này, nghĩa là không có việc Chúa Giáng Sinh thì nhân loại không thể nào biết đến Đức Chúa Trời và tình thương nhân loại của Ngài trong kế hoạch cứu vớt nhân loại lầm than.

Đạo hay Chúa Cứu Thế không phải là một ý niệm triết học như kiểu Lý, Khí và Đạo của triết học Trung Hoa, nghĩa là những gì người suy đoán được nhưng không có cách nào tiếp xúc. Sứ đồ Giăng đã cho biết rõ: logos hay Đạo, tức là Chúa Cứu Thế đã trở thành một con người bằng xương bằng thịt, đi lại và sống giữa nhân loại.

Chúa Cứu Thế không phải là một huyền thoại hay điều gì con người tưởng tượng ra do mê tín dị đoan. Chúa Cứu Thế thực sự giáng sinh làm người, sống với nhân loại trên 30 năm, hi sinh trên thập giá trong kế hoạch làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại trước Đức Chúa Trời, đã sống lại và trở về với Đức Chúa Trời như nguyên thủy.

Ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là tìm về nguồn sống vĩnh hằng, và nếm được cuộc thứ tha tội ác, được biến đổi thành con người trong nhà Đức Chúa Trời và sống trong tình thương và hi vọng. Đây cũng chính là lý do mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.

Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC