MỖI NGÀY VỚI CHÚA

CHÚA GIÊ-XU CÓ THẬT SỰ ĐANG CẦU THAY CHO BẠN CHĂNG?

Thứ Bảy, 08/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  “Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh”  (I Cô-rinh-tô 15:3-4).

Chúa Giê-xu đang cầu thay cho bạn. Một trong những vấn đề Ngài cầu nguyện là cầu xin cho bạn được đứng vững trước cám dỗ. Chúa Giê-xu hiểu rõ cám dỗ là thế nào vì Ngài đã từng bị Sa-tan cám dỗ khi Ngài còn ở trần gian. Ngài biết rằng bạn có thể phạm tội. Ngài cầu nguyện để bạn nói “không” với kẻ cám dỗ.

Kinh Thánh cho biết Sa-tan đứng trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm kiện cáo chúng ta về tội lỗi của chúng ta (Khải Huyền 12:10). Mỗi lần chúng ta phạm tội, Sa-tan liền vạch tội của chúng ta cho Đức Chúa Trời thấy. Lúc ấy, Chúa Giê-xu bênh vực chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha.  Kinh Thánh chép: “...Chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế, tức là Đấng công bình” (I Giăng 2:1). Chúa Giê-xu là Đấng trọn vẹn; Ngài giống như một luật sư. Ngài thưa với Đức Chúa Cha rằng bạn không bị buộc tội, vì Ngài đã đền tội thế cho bạn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Không lời cáo buộc nào của Sa-tan có thể thắng hơn lời bào chữa của Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Trời tuyên bố bạn vô tội và tha thứ cho bạn không phải vì bạn xứng đáng. Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót bạn vì cớ Con của Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng cầu thay cho bạn. Được Chúa Giê-xu cầu thay cho mình mỗi ngày không phải là điều sung sướng hay sao?

Vì sao bạn cần Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu cầu thay cho con. Cám ơn Ngài vì sự tha thứ của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC