ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

CHÚA GIÊ-XU VÀ GIÊ-RÊ-MI

Thứ Ba, 18/11/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Ma-thi-ơ 16:13-14

Khi Chúa Giê-xu vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đệ: "Theo như người ta nói thì Con Người là ai?" Các môn đệ thưa. Một số người nói thầy là Giăng Báp-tít, một số người khác nói là Ê-li, một số khác nói là Giê-rê-mi hay một tiên tri nào đó."

Có điều gì đó nơi Chúa Giê-xu đã nhắc nhở con người về những tiên tri thánh, đặc biệt là Giê-rê-mi. Giê-rê-mi giống Chúa điều gì? Tôi nghĩ có một số điểm tương đồng. Chúa Giê-xu là Con Người của Sự Đau Đớn, và Giê-rê-mi là vị tiên tri với tấm lòng tan vỡ. Cả hai đều khóc về thành Giê-ru-sa-lem.

Những bài giảng về tội lỗi của Giê-rê-mi khiến ông bị chống đối và chịu khổ. Giê-rê-mi tự so sánh chính mình với cừu non dễ tin bị dẫn đến lò sát sinh (11:19). Và Chúa Giê-xu là Chiên Con cửa Đức Chúa Trời, Đấng bị chính dân sự mình chối bỏ.

Cả Chúa Giê-xu lẫn Giê-rê-mi đều dùng đền thờ làm nơi chủ yếu để dạy dỗ. Khi Chúa Giê-xu bện một cái roi và đuổi bọn đổi tiền ra khỏi đền thờ, Ngài trích trong Giê-rê-mi 7:11, "Các ngươi xem nhà này, là nơi được xưng bằng danh Ta, như hang trộm cướp sao?". Cả Chúa Giê-xu lẫn Giê-rê-mi đều lên án nặng nề những lãnh đạo tôn giáo không tin kính trong thời của họ. Chúa Giê-xu nói với các thầy tế lễ, "kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi." (Ma-thi-ơ 21:31). Còn trong thời của mình, Giê-rê-mi nói rằng, "Từ kẻ tiên tri"cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối." (Giê-rê-mi 6:13).

Cả Chúa Giê-xu lẫn Giê-rê-mi đều có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Cha. Cả cuộc đời họ tận hiến cho sự làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Họ có những người chỉ trích mình, cũng giống như bất cứ ai muốn sống đời thánh khiết trước mặt Chúa. Cả Chúa Giê-xu lẫn Giê-rê-mi đều bị kết tội là phản bội nhà nước. Họ bị bắt bớ, đưa ra tòa và bỏ tù. Nhưng họ đã bền bỉ theo Chúa đến cuối cùng.

Sự tôn trọng bậc nhất được dành cho bất cứ con người nào sống trên đất này mà người ta tưởng họ là Chúa Giê-xu và Giê-rê-mi chính là con người độc đáo đó.

Ngược lại với Giê-rê-mi, sự ra đời của Chúa rất độc đáo. Ngài đã ra đời để chết chọ tội lỗi của cả nhân loại, Ngài có thể làm được điều này vì Ngài là Đức Chúa Trời. Một trong những ý nghĩa của sự sống lại của Chúa Giê-xu đó là tất cả ai tin nơi Ngài đều có quyền hi vọng. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, Ngài đang sống và Ngài sẽ trở lại.

Giữa những sứ điệp mà Giê-rê-mi rao giảng về cơn đoán xét, Giê-rê-mi vẫn là con người của niềm hi vọng. Giê-rê-mi đã nhìn thấy cơn đoán xét khủng khiếp mà Chúa đổ trên Giê-ru-sa-lem, nhưng khi Giê-rê-mi đi giữa thành phố đổ nát ấy, ông có niềm hi vọng. Tại sao? Vì ông biết rằng đây không phải là kết thúc của Giê-ru-sa-lem. Ông biết rằng một ngày kia Chúa sẽ dấy Giê-ru-sa-lem lên khỏi sự đổ nát hoang tàn Và Ngài sẽ phục hồi thành này.

Lãnh vực nào Giê-rê-mi giống Chúa nhất mà bạn cũng muốn cuộc đời mình được như Giê-rê-mi?

David Coldwel

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC