LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

CHÚA LUÔN DẪN DẮT

Thứ Sáu, 27/12/2013 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi" Ê-sai 58:11

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi”. Chính Đức Giê-hô-va sẽ dắt đưa ngươi chớ không phải một thiên sứ. Ngài phán rằng Ngài sẽ không đi qua đồng vắng trước dân sự Ngài, mà một thiên sứ sẽ đi trước để dẫn đường cho họ; nhưng Môi-se thưa với Ngài rằng: “Nếu hiện diện Ngài không ở với chúng tôi, thì xin đừng đưa chúng tôi vào đó”

Thưa bạn là Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời đã không giao việc dẫn dắt bạn trong cuộc hành hương trên đất này cho một thiên sứ: Chính Ngài đang đi tiên phong. Có lẽ bạn không trông thấy cây trụ mây vĩ đại, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng bao giờ bỏ rơi bạn. Xin chú ý đến chữ: “sẽ”, “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi”. Lời hứa ấy thật chắc chắn biết bao. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta là điều thật sự bảo đảm.

Những lời hứa quý báu có những chữ “sẽ”, “chắc chắn” vốn trổi hơn những lời thề của loài người. “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu”. Rồi xin chú ý đến trạng từ “cứ”. Không phải thỉnh thoảng chúng ta mới được dìu dắt, nhưng chúng ta luôn luôn có người huấn luyện viên ở bên cạnh, không phải lắm khi chúng ta vẫn bị phó mặc cho sự hiểu biết của riêng mình và như thế, vẫn lang thang đây đó, nhưng chúng ta luôn luôn được nghe tiếng nhắc nhủ, chỉ dẫn của Đấng Chăn Chiên lớn.

Và nếu chúng ta theo bén gót Ngài, chúng ta sẽ không bị sai lạc mà được dẫn đi đúng đường để đến một thành phố và ở đó. Nếu bạn cần thay đổi nghề nghiệp; nếu bạn cần di cư đến một xứ lạ; nếu thình lình bạn bị nghèo khổ, hay được nâng lên một địa vị cao hơn địa vị hiện tại; nếu bạn bị ném vào giữa đám người xa lạ hay giữa kẻ thù, thì đừng run sợ, vì “Đức Giê-hô-va cứ dắt đưa ngươi”. Nếu bạn sống gần Đức Chúa Trời, sẽ không có nan đề nào mà bạn không giải quyết được; lòng bạn sẽ được tình yêu thanh khiết của Ngài sưởi ấm. Ai cùng đi với Đức Chúa Trời, sẽ chẳng bao giờ lạc hướng.

Hãy đồng đi cùng Đức Chúa Trời như Hê-nóc, bạn sẽ không bao giờ bị lầm đường. Bạn đang được sự khôn ngoan vô ngộ hướng dẫn, tình thương bất biến an ủi và quyền năng đời đời che chở, binh vực bạn. Xin chú ý là “Đức Giê-hô-va” phải, “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa bạn”.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC