LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

CHÚA SẮM SẴN

Thứ Ba, 07/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng” Thi Thiên 68:10

Mọi tặng vật của Đức Chúa Trời đều là những tặng phẩm đã được chuẩn bị sẵn, lưu trữ trong kho Ngài, vì nhu cầu của chúng ta và từ sự dư dật Ngài đã lưu trữ trong Chúa Giê-xu Christ, Ngài lấy ra những vật tốt để cung cấp cho kẻ nghèo khó. Dẫu bạn có bất cứ nhu cầu nào, bạn đều có thể tin cậy Ngài, vì Ngài đã biết trước không sai từng nhu cầu một của bạn. Trong mọi trường hợp, Ngài đều có thể nói về ta rằng: “ta biết ngươi sẽ như thế này, thế nọ”.

Một người du hành qua sa mạc, sau khi đã đi được một ngày đường rồi thì dừng lại để đóng trại, nhưng thấy mình thiếu rất nhiều vật dụng cần thiết mà mình quên mang theo trong hành lý. Người ấy nói: “À, ta đã không dự đoán trước điều này; nếu ta lại có dịp đi du hành như vầy một lần nữa, ta sẽ đem theo những vật đó, vì chúng rất cần thiết cho ta”. Nhưng con mắt thấy trước của Đức Chúa Trời đã ghi nhận mọi đòi hỏi của các con cái Ngài đang lưu lạc khổ sở rày đây mai đó, nên khi các nhu cầu ấy xuất hiện, các tiếp liệu đã có sẵn. Ngài đã chuẩn bị những điều rất tốt đẹp cho người có lòng nghèo khó, chỉ có những điều tốt lành, thiện hảo mà thôi. “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi”, “Ngươi còn sống bao lâu, sẽ được sức mạnh bấy lâu”.

Thưa quý độc giả, hôm nay lòng bạn có nặng nề chăng? Đức Chúa trời biết rõ điều đó; sự yên ủi mà lòng bạn cần đến đã được lưu trữ trong lời đảm bảo êm dịu của câu gốc trên đây. Bạn đang khốn cùng, thiếu thốn, nhưng Ngài đã nghĩ đến bạn, đã có đúng cái phước hạnh bạn cần và đang dự trữ nó cho bạn. Hãy đưa lời hứa của Ngài ra và tin vào đó, bạn sẽ thấy nó ứng nghiệm. Phải chăng bạn biết rằng chính mình chưa bao giờ tự ý thức là xấu xa hèn hạ như bây giờ? Hãy nhìn xem dòng suối hồng vẫn còn chảy kia, với tất cả sức công hiệu xưa kia của nó, để tẩy sạch tội lỗi bạn đi.

Bất luận bạn ở địa vì nào, không bao giờ có chuyện Đấng Christ không thể giúp được bạn. Không có sự bắt buộc nào xảy đến cho các vấn đề thuộc linh của bạn mà Chúa Giê-xu không biết trước và đã cung ứng mọi sự cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC