KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ KINH THÁNH (Phần 3)

Thứ Năm, 12/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook  B. Lời tiên tri về thành Ga-xa và Ách-ca-lôn

 

 “Thật vậy Ga-xa sẽ bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ hoang vu; người ta sẽ đuổi dân cư Ách-ca-lôn đương lúc giữa trưa, và Éc-rôn bị nhổ đi...

“Miền biển sẽ trở nên đồng cỏ, với những lều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên” Sô-phô-ni 2:4-6, viết năm 630 TC.

“Và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy” A-mốt 1:8 viết năm 787 TC.

“Ga-xa trở nên trọc trọi” Giê-rê-mi 47:5 viết năm 600 TC.

Những lời tiên tri đó báo 4 điều sau đây:

- Người Phi-li-tin sẽ chết.

- Ga-xa sẽ trở nên trọc trọi.

- Ách-ca-lôn sẽ trở nên hoang vu.

- Vùng lân cận Ách-ca-lôn sẽ trở nên nơi ở cho mục đồng với bầy chiên của họ.
Khi những lời tiên tri này được nói ra thì dân Phi-li-tin đang sống mạnh mẽ kiêu hùng trong xứ Palestine. Chữ Palestine có nghĩa là đất của người Phi-li-tin. Thế mà dân Phi-li-tin đã bị tuyệt diệt.

Một thành Ga-xa vẫn còn đứng trơ đó, khiến chó, trong một thời gian khá lâu, người ta nghĩ rằng lời tiên tri về Ga-xa không đúng. Nhưng sau người ta đã nghiên cứu kỹ về địa điểm của thành Ga-xa như được chép trong Kinh Thánh thì thấy rằng thành Ga-xa mới ngày nay vẫn còn được xây trên chỗ khác. Người ta đã khai quật và tìm thấy thành Ga-xa cũ bị chôn vùi dưới cát sâu. Thực sự nó đã trở nên trọc trọi.

Ách-ca-lôn vẫn còn là một trong những thành lớn của xứ Palestine khi các lời tiên tri về Ách-ca-lôn được tung ra. Đó là một thành giàu có và thịnh vượng trong đời Chúa Giê-xu. Vua Hê-rốt đã tô điểm thêm cho Ách-ca-lôn và lập nhà nghỉ mát của vua tại đó. hưng đến năm 1270 SC vua Sultan Bibars đã phá huỷ thành này và không bao giờ nó được xây cất lại nữa. Cả vùng bờ biển lân cận đã trở nên bãi cỏ cho nhiều bầy chiên sinh sống. Đây đó mọc lên những túp lều vải của bọn mục đồng với những chuồng chiên.

- Có nhiều dân tộc vẫn còn tồn tại từ lúc các lời tiên tri được nói ra cho đến ngày nay, nhưng dân Phi-li-tin đã mất hẳn. Vậy cái may nói trúng là 1 trong 5.

- Làm sao biết được rằng thành Ga-xa sẽ bị phủ dưới cát (trọc trọi)? Điều này rất mực hiếm, nhất là ở xứ Palestine. Như thế cho cái may nói trúng là 1 trong 100.

- Cái may nói trúng Ách-ca-lôn cứ kể là 1 trong 5

- Làm sao biết được Ách-ca-lôn bị phá huỷ, chính nó và vùng lân cận trở nên đồng cỏ nuôi chiên thay vì dùng vào việc khác, hoặc bị bỏ hoang hoặc được xây cất lại? Cái may nói trúng cho là 1 trong 5.

Như vậy, sự khôn ngoan tự nhiên nói trúng được cả bốn điểm trong lời tiên tri trên đây chỉ là một trong 12.500.
 

C. Lời tiên tri về thành Giê-ri-cô

 

 “Bấy giờ Giô-suê phát thề rằng: Phàm ai chổi lên xây thành Giê-ri-cô này sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va! Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết, dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết” Giô-suê 2:26 viết năm 1451 TC.

Lời tiên tri này báo bốn điều:

- Thành Giê-ri-cô sẽ được xây lại.

- Nó sẽ được xây lại bởi một người.

- Con trưởng nam của người đó sẽ chết khi khởi công xây cất.

- Đứa con út của người ấy sẽ chết khi công việc hoàn thành.

Giê-ri-cô đã bị Giô-suê phá hủy khi ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên tiến vào đất hứa. Lời tiên tri này được phát ngôn vào dịp đó và được ứng nghiệm vào khoảng 500 năm sau đó, khi vua A-háp trao cho Hi-ên việc xây lại thành Giê-ri-cô. Con trưởng nam của Hi-ên là A-bi-ram chết khi Hi-ên khởi công xây cất. Đến khi ông hoàn tất công việc và treo các cửa lên thì Sê-gub là con trai út của ông bị chết (I Các vua 16:33, 34).

- Cái may nói trúng việc xây lại thành Giê-ri-cô có thể là 1 trong 2.

- Vì các thành thị càng ngày càng trở nên rộng lớn, nhất là trong thời tân tiến. Nên một người không thể điều khiển xây nổi một thành hay tái thiết một thành. Vậy cái may nói trúng là 1 trong 10.

- Cái may nói trúng con trưởng của Hi-ên chết khi công việc tái thiết bắt đầu được kể là 1 trong 100.

- Cái may nói trúng con út của Hi-ên chết khi các cửa được treo lên cũng được kể là 1 trong 100.

Vậy cái may nói trúng cả lời tiên tri là 1 trong 2.10100.100 hay là 1 trong 2.10 lũy thừa 5 (200.000).

 

Còn Tiếp

 

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH (P16)

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH (P15)

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH (P14)

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH (P13)

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH (P12)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC