TỪ NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀY

CON CỦA SATAN (Ngày 27 Tháng 9)

Thứ Bảy, 27/09/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Từ A. J. Gordon ngòi viết của ông vào thế kỷ 19 đã viết ra câu chuyện ngày hôm qua, cũng viết ra một quyển sách có đề tựa là: “Đức Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo (The Holy Spirit in Missions), trong đó ông kể lại một trường hợp mà Tấn sĩ Isaac D. Colburn đã biết rõ khi ông làm giáo sĩ cho Burma. Một nhóm Cơ đốc nhân người Burma đến nhóm lại dọc theo bờ suối để chứng kiến phép báptêm của vài tân tín hữu. Quan sát ở một vài khoảng cách xa là nhiều người thuộc địa phương, một số trong họ ngồi ở trên chỗ dốc đá cao nhìn xuống dòng suối. Giữa các nhà quan sát nầy là hai người cha và con, họ chống đối tin lành và đã làm mọi sự có thể để can ngăn những người sắp đến chịu phép báptêm. 

Khi vị Mục sư người Burma mở đầu buổi thờ phượng bên dòng suối, người cha và con đã xen vào bằng những câu nói phạm thượng rủa sả, và với những điệu bộ rất thô tục. Nhà truyền đạo đã quở trách họ, nhưng họ cứ tiếp tục làm như thế. Ngay khi vị Mục sư sắp sửa dìm người môn đồ đầu tiên xuống nước, hai kẻ chống báng kia đã cởi phăng quần áo của họ ra rồi trần truồng nhảy xuống nước ngay chỗ họ xem là phép báptêm của chính họ, họ chế giễu các Cơ đốc nhân bằng cách dìm nhau xuống nước rồi ra thốt ra danh của Ba ngôi Đức Chúa Trời với những lời lẽ tục tỉu. 

Đứng ở bên bờ là một giáo sĩ bản xứ Karen tên là Sau Wah là người trước khi trở lại đạo là một kẻ chống đối tin lành rất ác liệt. Lúc bấy giờ ông đứng dậy và giọng nói ông sang sảng với uy quyền, buộc người kia phải im lặng. Quay sang người cha đang đứng trong nước, ông nói: “Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao?” 

Khi ông nói, Đức Thánh Linh dường như giáng xuống trên hội chúng. Hai kẻ phạm thượng thình lình như bị sét đánh, chạy ra khỏi dòng suối lên bờ, nhưng trước khi chạy được vài chục thước, họ té sấp xuống đất. Các Cơ đốc nhân cứ tiến hành lễ báptêm của họ. Sau đó họ thấy người cha nằm mặt sấp xuống đất đã chết. Còn người con đã tỉnh táo lại và được mọi người đưa về làng, nhưng trong vài tháng anh ta đã theo gót cha mình ra nghĩa địa. 

“Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỉ, thù nghịch cùng cả sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao?” (Công vụ các sứ đồ 13:10) 

Mục sư Robert Morgan
(dịch giả Đoàn Phan Danh dịch)

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC