ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

CON MẮT ĐỨC TIN

Thứ Hai, 11/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on FacebookKinh Thánh: Thi Tv Thiên 115:1-18  

 

SUY GẪM   

 

Đức Chúa Trời của bạn ở đâu? Ở trên trời? Làm sao bạn biết? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đem chúng ta đến với trọng tâm của niềm tin. Làm sao bạn có thể tin-đặt lòng tin quyết của bạn-nơi Đức Chúa Trời, Đấng bạn không thể thấy được?

 

Trước giả Thi Thiên đưa ra câu hỏi. Các dân tộc có những hình tượng họ có thể nhìn thấy. Nhưng mỉa mai thay, hình tượng của họ không thể thấy, nghe, ngửi hay sờ mó. Điều quan trọng hơn hết là chúng không thể nói. Còn gì khác “Những kẻ làm hình tượng sẽ giống như chúng nó ” (c. 8). Đó là những thợ tạc tượng sẽ giống như hình tượng của họ khi chết.

Dân sự Đức Chúa Trời thờ phượng và sống theo niềm tin của mình. Đức tin chúng ta được gia tăng nhờ những bằng chứng và phép lạ. Thật vậy, sứ đồ Giăng ghi chép lại những phép lạ trong sách Tin lành của ông để những người không nhìn thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ có thể tin (GiăngGa 20:31). Nhưng chúng ta vẫn tin dù không thấy. Phao-lô nhắc lại ý tưởng của trước giả Thi Thiên với những lời này: “Nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông cậy nữa. Mình thấy rồi sao còn trông cậy làm chi? ” (Rô-maRm 8:24). Các dân tộc khác không chấp nhận điều này. Còn chúng ta thì sao?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay rất quan trọng. Chúng ta biết điều này bởi câu 4-11 xuất hiện một lần nữa trong Thi Tv Thiên 135:15-20. Nó quan trọng vì đề cập đến sự thất vọng của dân sự Đức Chúa Trời trải các thời đại thờ phượng một Đức Chúa Trời, Đấng họ không thể thấy được. Đây là lý do vì sao Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu đến thế gian. Chúa Giê-xu là “sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài ” (Hê-bơ-rơDt 1:3). Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người Do thái phải cố gắng để chấp nhận Chúa Giê-xu khi họ nhìn thấy Ngài. Họ đã được dạy dỗ: “Chưa có ai thấy Đức Chúa Trời” (GiăngGa 1:18).

Dù chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Cha, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ở trên trời bởi Đức Chúa Giê-xu đã đi trên thế gian này. Chúa đến để cho con người nhìn thấy, lắng nghe và sờ mó. Thật là vinh dự cho chúng ta được biết Chúa Giê-xu giáng sinh.  

 

ÁP DỤNG  

 

Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu. Khi một người bạn, gia đình và người hàng xóm không tin Chúa hỏi: “Đức Chúa Trời của bạn ở đâu?” Hãy nói cho họ biết rằng Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu đến để bày tỏ bản tính của Ngài, nhất là sự thánh khiết và tình yêu của Ngài. Giải thích cho họ rằng Đức Chúa Trời, Đấng xưa kia không thấy được đã giáng sinh với tình yêu để giải cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi. Chúa yêu chúng ta đến nỗi bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta và cứu chúng ta.  

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Cha yêu dấu, dù con không thể nhìn thấy Ngài, nhưng bằng con mắt đức tin, con biết rằng Ngài thực hữu và Ngài luôn chăm sóc con. Xin giúp con không thờ lạy những hình tượng mà con có thể nhìn thấy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hê-bơ-rơDt 11:1 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC