GIÁNG SINH

CON TRỜI GIÁNG THẾ

Thứ Bảy, 23/11/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-7

"Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ" (câu 7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào trong phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết hài nhi trong máng chiên chính là Con Đức Chúa Trời đến thế gian? Cách Đức Chúa Trời đưa Con Ngài vào thế gian có ý nghĩa gì? Điều nào chạm lòng bạn hơn hết khi đọc phân đoạn này? Vì sao?

Khi đọc xong bảy câu Kinh Thánh này, nhiều người chú ý đến sự giáng sinh đầy khiêm nhường của Chúa Giê-xu, nhưng thật khó nhận biết được Thánh Nhi ở đây lại "VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA" (Khải Huyền 19:16), là CON ĐỨC CHÚA TRỜI. Sự ra đời của các bậc vua chúa thời xưa luôn được được hoàng cung và thần dân vui mừng chào đón, nhưng Con Đức Chúa Trời đã hạ sinh một cách khiêm nhường. Ngài đã đến thế gian và trải qua những giờ phút đầu tiên của đời người trong máng cỏ. Nếu biết Đấng Cứu Thế sẽ giáng trần, bạn sẽ sắp đặt cho sự ra đời của Ngài như thế nào?

Ngay từ đầu, ông Lu-ca cho biết ông tra cứu cẩn thận để viết Phúc Âm này vì ông muốn giúp độc giả biết chắc chắn về điều mình tin nhận. Ông bắt đầu câu chuyện Giáng Sinh qua dòng lịch sử để thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri của ông Mi-chê, Ê-sai... Mi-chê 5:1 cho biết Đấng cai trị Ít-ra-ên, nguồn gốc Ngài từ đời đời vô cùng, có nghĩa Ngài là Đức Chúa Trời - sẽ sinh tại Bết-lê-hem. Vì vậy, việc kiểm tra dân số thời Tổng đốc Qui-ri-ni-u nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chỉ Đức Chúa Trời quyền năng, thành tín mới làm ứng nghiệm được lời tiên tri của Ngài.

Cách Con Đức Chúa Trời đến trần gian cho thấy sự khác biệt giữa những gì Đức Chúa Trời làm và những gì chúng ta làm. Chúng ta thường tìm cách tôn vinh mình, người thân của mình, nhưng Con Đức Chúa Trời đã tự bỏ mình đi và mang lấy hình hài của một đầy tớ (Phi-líp 2:5-11). Trong Lu-ca 1, thiên sứ loan báo một Hài Nhi ra đời để trở nên Vua của vương quốc đời đời như thế nào (câu 32, 33). Trước đó ông Xa-cha-ri đã bày tỏ sự vui mừng nói rằng mặt trời đã mọc lên để ban ánh sáng vui mừng cho dân tộc ông và cho nhân loại ra sao (1:78, 79). Những điều đó đã ứng nghiệm với lời tiên tri trong Ê-sai 7:14; 9:1-6; 11:1-3. Nhưng tại máng cỏ khiêm ti, Thánh Nhi ra đời là khởi đầu sự xung đột giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời và vương quốc của thế gian. Điều này chỉ kết thúc khi Con Trời trở lại làm Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ đến sự thành tín và khiêm nhường của Đức Chúa Trời, cách Ngài đã thực hiện các kế hoạch của Ngài và tình yêu thương Ngài dành cho nhân loại. Hãy biến ngày hôm nay của bạn thành ngày tạ ơn, tôn ngợi và tái dâng hiến cho Đấng đã đến thế gian để cứu chuộc loài người.

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã đến trong thế gian để ban ánh sáng và sự cứu chuộc cho nhân loại. Giờ đây con tái dâng hiến đời con để trọn đời con cứ rao truyền ơn cứu chuộc của Ngài.

Trích KTHN Năm 2012

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC