LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ Hai, 12/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Chính Người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va và chính Người sẽ được sự oai nghiêm” Xa-cha-ri 6:13

Chính Đấng Christ xây dựng ngôi đền thờ thuộc linh của Ngài và Ngài đã xây nó trên ngọn núi của tình yêu không thay đổi của ân điển toàn năng và sự thành tín không hề sai chạy của Ngài. Nhưng cũng trong ngôi đền thờ của Sa-lô-môn, các vật liệu trong ngôi đền này cần được tác tạo sẵn. “Gỗ bá hương Li-ban” vốn có nhiều, nhưng chúng ta không được chuẩn bị cho việc xây cất ấy; chúng chưa bị đốn xuống, cưa xẻ thành ván bá hương để vẻ đẹp và hương thơm sẽ làm vui vẻ các sân của nhà Chúa trên thiên đàng. Trong hầm đá cũng có nhiều tảng đá đủ hình dạng cần phải được đẽo gọt cho vuông vắn.

Tất cả những công tác ấy đều do Đấng Christ thực hiện. Mỗi cá nhân tín hữu đang được sửa soạn, đánh bóng sẵn sàng để được đặt vào một vị trí riêng trong ngôi đền; nhưng chính tay Đấng Christ phải thực hiện công tác chuẩn bị đó. Hoạn nạn không thể khiến được cho chúng ta nên thánh, trừ phi chúng ta được Ngài sử dụng nhằm thực điều ấy. Những lời cầu nguyện và mọi nỗ lực của chúng ta đều không thể khiến được chúng ta sẵn sàng để vào thiên đàng nếu không có bàn tay của Chúa Giê-xu là Đấng tác tạo, sửa đổi cho tấm lòng của chúng ta trở thành ngay thẳng, thích hợp.

Cũng như trong ngôi đền thờ của Sa-lô-môn, người ta “không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất", vì tất cả đều đã được sửa soạn hoàn tất đúng vị trí của chúng - thì đối với ngôi đền thờ của Chúa Giê-xu xây cất cũng vậy: công tác chuẩn bị đã sẵn sàng tại thế gian. Lúc chúng ta lên thiên đàng thì sẽ không cần được thánh hóa nữa, sẽ không có hoạn nạn để đẽo gọt chúng ta nữa, sẽ không có kế hoạch, chương trình nào gây khốn khổ cho chúng ta nữa.

Chúng ta phải được chuẩn bị sẵn sàng ngay dưới đất này. Đấng Christ sẽ làm mọi điều đó trước, để khi Ngài đã thực hiện hoàn tất, chúng ta sẽ được bàn tay yêu thương dìu qua các dòng nước sự chết để đưa đến thành Giê-ru-sa-lem trên thiên đàng và tại đó, chúng ta sẽ trở thành cột trụ đời đời trong đền thờ Chúa chúng ta.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC