NGUỒN SỰ SỐNG

CUỘC KIỂM TRA CUỐI CÙNG

Thứ Năm, 29/12/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


     Tất cả mọi người cuối cùng rồi cũng sẽ phải đối diện với sự phán xét của Thượng Đế – cuộc kiểm tra cuối cùng. Kinh Thánh chép: “Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán” (Hê-bơ-rơ 9:27). Tôi muốn hỏi bạn rằng: Nếu như ngày hôm nay bạn qua đời, bạn có chắc mình sẽ được lên Thiên Đàng không? Tôi không hỏi liệu bạn có đang theo một tôn giáo nào hay là thành viên của một nhà thờ nào không, cũng không hỏi rằng bạn đã bao giờ được gặp gỡ Thượng Đế - một trải nghiệm tâm linh thực sự và ý nghĩa - chưa. Tôi thậm chí còn không hỏi liệu bạn có tin vào Thượng Đế hay các thần hộ mệnh, hay có đang cố gắng sống một cuộc đời “làm lành lánh dữ” không nữa.

Nhưng câu hỏi tôi đang đặt ra là: Nếu ngay hôm nay bạn qua đời, bạn có chắc rằng mình sẽ được lên Thiên Đàng không? Khi bạn qua đời, bạn sẽ phải một mình đứng trước tòa phán xét của Thượng Đế, hoặc bạn sẽ được cứu rỗi đời đời, hoặc sẽ bị chia cắt vĩnh viễn với Ngài ở một nơi mà Kinh Thánh gọi là “hồ lửa” (Rô-ma 14:12  Khải Huyền 20:11-15). Bi đát thay, có rất nhiều người tin vào Thượng Đế vẫn không được Ngài chấp nhận khi họ qua đời.

“Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ.’ Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ ” (Ma-thi-ơ 7:22-23)

Thượng Đế yêu bạn, Ngài muốn bạn vào Thiên Đàng (Giăng 3:16, 2Phi-e-rơ 3:9). Nếu bạn không chắc trong cõi đời đời bạn sẽ đi về đâu nghĩa là bạn vẫn chưa sẵng sàng để gặp Thượng Đế. Ngài muốn bạn biết chắc rằng bạn sẽ được vào Thiên Đàng

Kìa, hiện nay là thời thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2Cô-rinh-tô 6:2)

Hai từ “kìa” và “hiện nay” được lặp lại bởi vì Thượng Đế muốn bạn biết rằng bạn có thể được cứu ngay trong hôm nay. Bạn sẽ không phải nghe thấy cụm từ kinh khủng “hãy lui ra khỏi Ta”. Đó không phải là tin tức tuyệt vời sao? Chính Chúa Giê-su đã phán: “Các ngươi phải được sinh lại” (Giăng 3:7). Đây không phải là lời của một mục sư, một nhà thờ, hay bất kỳ một giáo phái nào. Đó là lời của chính Chúa Giê-su Christ. Bạn phải được sanh lại (được cứu khỏi sự hủy diệt đời đời) trước khi bạn qua đời; nếu không, tất cả sẽ trở nên quá trễ. Bạn có thể biết chắc rằng ngày hôm nay Chúa sẽ đón bạn vào Thiên Đàng khi bạn qua đời.

Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh Con của Đức Chúa Trời để anh chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phúc.” (1Giăng 5:13)

Cụm từ “để anh chị em biết” nghĩa là bạn có thể biết chắc chắn trước khi qua đời rằng bạn sẽ được lên Thiên Đàng. Để được tái sinh, bạn phải hiểu và chấp nhận bốn chân lý tâm linh quan trọng. Bốn chân lý này được trích từ chính Kinh Thánh, vì vậy bạn có thể tin cậy hoàn toàn – những điều này không phải do truyền thống tôn giáo của con người tạo nên. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bốn chân lý tâm linh quan trọng này.

1. Kinh Thánh dạy rằng bạn là tội nhân và bị cách xa khỏi Thượng Đế.

Không một ai là công chính trước mặt Thượng Đế. Công chính nghĩa là hoàn toàn không có một tội lỗi nào dù là nhỏ nhất.

Tất cả chúng tôi đã trở nên như người ô uế; Mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu. Tất cả chúng tôi đều tàn héo như chiếc lá. Và tội lỗi chúng tôi như cơn gió cuốn chúng tôi đi.” (Ê-sai 64:6)

Lòng người xảo quyệt hơn cả, và bại hoại, không thể chữa lành. Ai dò được lòng người?” (Giê-rê-mi 17:9)

Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; Tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; Chẳng ai làm điều lành. Không được lấy một người.” (Rô-ma 3:10-12)

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23)

Hãy nhìn vào những từ ngữ Thượng Đế dùng để cho thấy loài người là tội nhân: chẳng có ai, tất cả đều lầm lạc, không được lấy một người. Thượng Đế đang chỉ rõ rằng: toàn thể loài người đều là tội nhân. Không hề có người nào là tốt đẹp (hoàn toàn không có tội) trong mắt của Thượng Đế. Lý do chính là vì tội lỗi.

Có bao giờ bạn nói dối, ganh ghét, thèm muốn ai đó, hay đánh cắp, hay coi thường danh Thượng Đế chưa, dù chỉ một lần? Tất cả những điều đó đều là tội lỗi. Dù chỉ phạm một điều cũng đủ khiến bạn trở thành tội nhân không công chính trước mặt Thượng Đế. Bây giờ bạn có sẵng sàng thừa nhận với Thượng Đế rằng bạn là tội nhân không?

Vậy, hãy nói với Ngài ngay lúc này rằng bạn đã phạm tội. Bạn có thể nói điều này trong lòng hoặc lớn tiếng, nhưng quan trọng nhất là bạn phải thành thật với Thượng Đế.

Bây giờ, hãy đánh dấu vào ô vuông nếu bạn thừa nhận mình là một tội nhân.

*Kính lạy Thượng Đế, con nhận mình là một tội nhân trong mắt Ngài.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng bước qua chân lý tâm linh quan trọng thứ hai….

Còn Tiếp

CUỘC KIỂM TRA CUỐI CÙNG (P2)

CUỘC KIỂM TRA CUỐI CÙNG (P1)

1

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC