ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐÃ ĐẾN LÚC

Thứ Bảy, 20/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  Kinh Thánh: Xuất 12:37-51 

SUY GẪM  

Tôi có một tật xấu. Thật ra thì tôi có nhiều tật xấu, nhưng tật xấu này ảnh hưởng những tật xấu khác và tôi đã cố gắng kiểm sóat nó. Tôi thừơng xuyên đến trễ hẹn. Có lẽ tôi cố gắng làm quá nhiều việc trong ngày, hay vấn đề chính là việc kiểm sóat thời gian. Dù nguyên nhân là gì đi nữa thí nó cũng ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Người vợ yêu dấu của tôi nhắc tôi rằng thời gian mà tôi tiêu phí không phải là thời gian của tôi. Và điều kỳ lạ là tôi rất tôn trọng và biết ơn những người đúng giờ. Tôi biết rằng tôi có thể trông mong họ không tiêu phí thì giờ của tôi.

 

Điều gì xảy ra nếu Chúa giống như tôi? Hậu quả sẽ như thế nào nếu trong những vấn đề quan trọng của đời sống đôi khi Chúa hành động sớm, đôi khi đúng lúc, nhưng thường thì không đúng lúc, thường đến trễ? Hết thảy chúng ta cần vui mừng vì thời điểm của Chúa là chính xác. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta điều này.

Dân Y-sơ-ra-ê bị làm nô lệ tại Ai-cập. Trước kia, họ di chuyển gia đình đến đó cách tự nguyện, sau đó phát triển thành một quốc gia với hơn hai triệu người. Lời hứa Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham trong Sáng thế ký 12 đang được hoàn thành. Khi thời gian đã đến, dân Y-sơ-ra-ên được hướng dẫn ra khỏi Ai-cập bắt đầu hành trình về đất hứa.

 

Vào cuối 430 năm-chính đêm đó-Đức Chúa Trời đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. “Cũng trong ngày đó”(c.41) là một cụm từ đáng chú ý. Sau hàng trăm năm, ai mà quan tâm đến việc một hai ngày? Có lẽ không có ai-nhưng Đức Chúa Trời quan tâm. Điều Ngài đã hứa, được làm thành. Không một phút giây lọt ra ngòai tầm kiểm sóat của Ngài.

Một người bạn Phi-châu quốc tịch Chad, kể cho tôi về việc chờ đợi Chúa: “Đức Chúa Trời không phải là Đấng đến trễ”. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa Ngài vì Ngài không giống như tôi-sẽ không bao giờ đến trể.   

ÁP DỤNG 

Một trong những điều khó nhất khi đồng đi với Chúa là đầu phục sự tể trị của Chúa và chờ đợi thời điểm của Ngài. Chúng ta có thể mất kiên nhẫn khi trông đợi Chúa hành động theo như kế họach của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chờ đợi quá lâu thì sự mất kiên nhẫn của chúng ta sẽ chuyển hóa thành tinh thần đòi hỏi.

Chúng ta có một quan điểm hạn hẹp như thế; chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết điều gì là tốt, nhưng thường thì vấn đề không phải là như vậy. Đức Chúa Trời yêu thương, toàn năng và, “trong chính ngày đó”, bạn sẽ thấy Chúa hành động trong và qua bạn. Đây là đều chúng ta có thể tin. Trong khi chờ đợi, chúng ta đặt hy vọng chúng ta nơi Chúa và lời hứa của Ngài. 

LỜI CẦU NGUYỆN  

Lạy Chúa, chờ đợi là việc khó, nhưng con sẽ chờ đợi. Hoàn cảnh xung quanh áp lực trên con, nhưng thời điểm của Ngài là trọn vẹn. Tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự chăm sóc của Ngài dành cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự thông sáng (Thánh Augustine). 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC