HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

DẠY CON TRONG TUỔI THIẾU NIÊN (P15)

Thứ Sáu, 07/10/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Trắc nghiệm

1. Bà mẹ nào được gọi là “Người được ơn, Chúa ở cùng” ?

Sara, mẹ của Y sác

Mari, mẹ Chúa Jesus

* Bátsêba, mẹ vua Salômôn

2. Sách nào chứa đựng lời dạy dỗ khôn ngoan của mẹ vua Lêmuên?

* Thi Thiên

* Gióp

* Châm ngôn

3. Sách nào đưa ra lời khuyên sau đây cho những phụ huynh: “Hỡi các

người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt

khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó”?

* Êphêsô

* Côlôse

* Galati

4. Sách nào đưa ra câu chuyện cảm động về một người mẹ canh giữ xác các con mình khỏi bị chim trời và thú dữ hủy họai?

* Êxêchiên

* II Sử ký

* II Samuên

5. Trong Mác 5, người cha nào đã xin Chúa Jesus đến chữa lành cho con gái mình?

* Cọtnây

* Cơlêôpa

* Giai ru

6. Người cha thánh thiện nào thường xuyên dâng của lễ thiêu vì cớ các con trai và con gái mình?

* Gióp

* Nô ê

* Môi se

7. Sách nào ghi lại câu chuyện người con trai hoang đàng – cũng có thể gọi là câu chuyện người cha có lòng khoan dung?

* Ma thi ơ

* Lu ca

* Giăng

8. Ai khen ngợi mẹ của Ru phu “và cũng là mẹ tôi”?

* Phaolô

* Phierơ

* Giăng

9. Chương cuối cùng của sách nào mô tả một người vợ và mẹ tòan hảo?

* Truyền đạo

* Gióp

* Châm ngôn

10. Sứ đồ Phaolô khen ngợi Ơ nít, người mẹ trung tín của …

* Si la

* Banaba

* Timôthê

Còn Tiếp

DẠY CON TRONG TUỔI THIẾU NIÊN (P16)

DẠY CON TRONG TUỔI THIẾU NIÊN (P15)

DẠY CON TRONG TUỔI THIẾU NIÊN (P14)

DẠY CON TRONG TUỔI THIẾU NIÊN (P13)

DẠY CON TRONG TUỔI THIẾU NIÊN (P12)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC