ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

ĐẾN THĂM LÒ GỐM

Thứ Năm, 07/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 18:12

Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy. Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia ngay lập tức, tại đó Ta sẽ chỉ cho người nghe lời Ta.

Có lẽ Giê-rê-mi đã có những dự định khác trong ngày hôm ấy và không định đến lò gốm. Nhưng khi Chúa phán, Giê-rê-mi vâng theo. Vị tiên tri này đã bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách đi xuống thăm nhà thợ gốm. Ngày hôm ấy Chúa muốn Giê-rê-mi phải suy nghĩ về thợ gốm và những chiếc bình.

Nhà của người thợ gốm nằm ở phần đất hơi thấp của thành phố, và Giê-rê-mi phải đi xuống đó. Một trong những cửa thành ở chỗ thấp được gọi là cửa Gốm, là đường dẫn đến trũng Bên Hi-nôm (19:2). Bên Hi-nôm là nơi đổ rác của thành phố, nơi người ta vứt bỏ những chiếc bình bể.

Bên Hi nôm cũng là nơi lập bàn thờ của dân ngoại, nơi người ta thiêu con cái mình (7:31). Thật là một nơi kinh khủng đối với một người có tâm linh nhạy bén như Giê-rê-mi. Khi bước vào nhà của thợ gốm, ông phải bước xuống về mặt ẩn dụ cũng như về mặt địa lý.

Bây giờ Giê-rê-mi phải làm ngơ trước việc đang sinh tế bằng con trẻ mà tập trung vào công việc của thợ gốm. Người Palestine thời xưa táo ra vô số những chiếc bình Gốm. Và cũng vì những chiếc bình gốm này mà ngày nay người ta vẫn còn phải thuê mướn rất nhiều nhà khảo cổ.

Thợ gốm đã đóng góp những sản phẩm vô giá cho dân chứng trong thời Giê-rê-mi.

Nhờ những chiếc bình gốm mà họ có thể cất giữ thức ăn và nước khi cần di chuyển từ nơi này đến nơi kia. Tuy nhiên, thợ gốm còn đóng một vai trò quan trọng hơn nữa chứ không chỉ là người tạo ta những món hàng để đựng nước hay lương thực. Họ là những họa sĩ nên tạo ra những chiếc bình vừa đẹp vừa tiện dụng.

Khi Giê-rê-mi đến trong nhà thợ gốm, Chúa càng phán thêm với ông. Ngài so (sánh cục đất sét trong tay thợ gốm vôi dân sự của Giê-rê-mi đang ở trong tay Chúa (18:6).

Bạn cũng như đất sét trong tay Chúa. Bạn cũng giống như chiếc bình bằng đất mà Thợ Gốm là Chúa đã tạo nên. Nếu Bạn là người đã tin Chúa, Bạn là chiếc bình bằng đất chứa đựng của báu của tin lành (2Cor 4:7). Chúa dự định ban cho Bạn niềm hi vọng và một tương lai (29:11). Ngài sẽ hoàn tất công việc tốt lành mà Ngài đã khởi xướng ở trong Bạn (Phi-lip 1:6). Khi Bạn đáp ứng tích cực với Ngài, Ngài sẽ kiên nhẫn uốn nắn Bạn theo như kế hoạch tuyệt vời của Ngài.

Trong tháng qua, Chúa đã uốn nấn Bạn cụ thể ra sao khiến Bạn có niềm hi vọng nơi Ngài?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC