MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU BẠN QUÊN SỬ DỤNG BỘ BINH GIÁP CỦA MÌNH?

Thứ Năm, 09/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ”  Ê-phê-sô 6:11

Thử tưởng tượng xem có người lính cứu hoả nào đem trang phục bảo vệ của mình đến nơi xảy ra hoả hoạn, nhưng lại không mặc vào người để chống chọi với ngọn lửa. Như thế thật dại dột. Anh ta có thể bị phỏng rất trầm trọng – thậm chí có thể mất mạng!

Bạn đã học về bộ binh giáp bảo vệ mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Bạn có được bộ binh giáp ấy trong Chúa Giê-xu. Lúc nào Ngài cũng ở với bạn. Nhưng nếu bạn không chịu để cho Chúa Giê-xu ban cho sức lực chống lại sự cám dỗ thì sao? Có thể bạn nghĩ rằng mình đủ sức để đương đầu với tội lỗi và Sa-tan mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không thể nào thắng nếu không nhờ Chúa.

Nếu bạn không sử dụng bộ binh giáp của mình, thì làm sao bạn có thể cưỡng lại khi ma quỷ gieo vào đầu óc bạn những ý nghĩ xấu? Bạn sẽ làm thế nào khi có việc gì đó xảy đến làm bạn sợ hãi? Tự bạn sẽ không có đủ sức để chiến thắng tội lỗi hoặc vượt qua thử thách.
Đức Chúa Trời chưa bao giờ có ý định để cho bạn phải chiến trận một mình. Dầu bạn đi đâu thì Ngài cũng luôn ở cùng bạn để giúp bạn đắc thắng. Thế nên khi bạn bị cám dỗ làm những việc sai quấy, thì bạn phải nhớ đến bộ binh giáp của mình. Hãy cám ơn Đức Chúa Trời về từng món trong bộ binh giáp ấy và sử dụng chúng. Chắc chắn bạn sẽ thắng trận!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không sử dụng binh giáp của mình?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, mỗi buổi sáng xin nhắc con nhớ sử dụng bộ binh giáp của mình suốt cả ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC