MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI ÔNG PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA GIÊ-XU?

Thứ Hai, 11/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em”  Gia-cơ 4:7

Có khi nào bạn hứa với ai đó một điều gì chưa? Nếu lỡ thất hứa thì bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào nếu người thân thiết nhất làm bộ như chưa hề biết bạn?

Khi Chúa Giê-xu báo cho các môn đệ Ngài biết Ngài sắp chịu chết, ông Phi-e-rơ hứa với Ngài là ông sẽ luôn luôn có mặt để bênh vực Ngài. Ông Phi-e-rơ nói: “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu” (Ma-thi-ơ 26:35). Nhưng sau đó ông Phi-e-rơ đã chối không biết Chúa Giê-xu. Trong ba năm, Chúa với ông là bạn thân với nhau. Tuy nhiên, khi Chúa cần ông thì ông lại giả vờ như ông không hề biết Ngài.

Tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu cũng cảm thấy đau đớn như bạn trong trường hợp này, nhưng Ngài vẫn cứ yêu thương ông Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu chết trước khi ông Phi-e-rơ kịp xin lỗi Ngài. Chắc hẳn ông Phi-e-rơ cảm thấy khổ sở lắm. Nhưng Chúa Giê-xu không chết luôn. Khi Ngài sống lại, Ngài tha thứ cho ông Phi-e-rơ và cho ông một cơ hội khác. Ngài giao cho ông một trách nhiệm rất đặc biệt. Bạn có thể đọc điều này trong Giăng 21:15-19. Chúa Giê-xu không bao giờ thôi yêu thương bạn, ngay cả khi bạn chối bỏ Ngài. Nếu bạn tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ bạn và ban cho bạn một cơ hội khác để sửa chữa lỗi lầm. 

Bạn phải làm gì nếu bạn lỡ phản bội Chúa Giê-xu?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn yêu thương con, dầu có những lúc con không trung thành với Ngài. Cám ơn Ngài đã tha thứ con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC