TĨNH NGUYỆN

ĐIỀU LẠ THƯỜNG TRONG SỰ BÌNH THƯỜNG

Thứ Năm, 29/01/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lớn này, vì cớ sai bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: có tôi đây” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2-4) 

Môi-se đang làm những công việc hằng ngày và ông nhìn thấy một điều bình thường đang xảy ra, bụi gai cháy. Môi-se cũng thấy một chuyện thật lạ thường. Dù bụi gai đang cháy, nhưng nó không tàn. Môi-se quay người bước đến gần đó để xem rõ hơn. Khi Đức Giê-hô-va thấy Môi-se định xây bỏ công việc hằng ngày của mình, thì Ngài phán với ông. Mọi sự Đức Chúa Trời làm suốt 40 năm qua trong cuộc đời Môi-se cuối cùng được nói rõ trong giây phút này. Nhiều điều trong hoạch định cứu chuộc của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho Môi-se qua điều lạ thường trong những sự bình thường.

Sẽ có những lúc trong những chi tiết bình thường của cuộc sống bạn có thể thấy được sự lạ thường ở gần ngay bên cạnh bạn. Bạn có thể ở trong giây phút bình thường, duy chỉ thời gian này hành động được đầy dẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có những lúc nào đó trong một ngày vội vã của mình, bạn nhận thấy một điều gì đó lạ thường. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là “tôi quá bận rộng để xem xét điều này” hoặc “tôi không muốn phá vỡ cuộc sống tôi vì điều này. Tuy nhiên, trong chính giây phút đó, có thể bạn có cơ hội để gặp Chúa một cách đặc biệt.

    Đức Chúa Trời luôn phán qua những trải nghiệm bình thường của cuộc đời Thường thì không phải trong lúc bạn đang thờ phược tại nhà thờ. Nhiều trong số lần gặp Chúa cách sâu nhiệm và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đã xảy ra trong những kinh nhiệm bình thường của cuộc đời. Khi bạn nhận thấy có sự lạ thường giữa sự bình thường, đừng tiếp tục công việc như bình thường. Có thể rằng Đức Chúa Trời đã định trước thời điểm đó là thời điểm thay đổi đời sống của bạn và những người xung quanh bạn.

Henry T.Blackaby và Richard Blackaby

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC