ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

ĐỒI ÁO TÙ

Chủ Nhật, 16/11/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 52:33

Giê-hô-gia-kin thay bỏ áo tù và thường xuyên ngồi ăn đồng bàn với vua trong suốt những ngày còn lại trong đời mình.

Vua Ba-by-lôn mới lên ngôi đã tha Giê-hô-gia-kin ra khỏi tù. Cuối cùng Giê-hô-gia-kin đã thành một người tự do. Đã đến lúc ông được thay áo tù.

Giê-hô-gia-kin không còn bị nhốt như một tù nhân. Bây giờ ông đã được tự do. Ông được tự do ăn chung bàn với vị vua quyền lực nhất thế giới. Việc đổi áo tù là biểu tượng về sự thay đổi cuộc đời của Giê-hô-gia-kin.

Trước đó nhiều thập niên, Giê-rê-mi đã thực hiện một hành động mang tính biểu tượng bằng một miếng đai lưng. Ông chôn miếng đai bên dòng sông Ơ-phơ-rát, biểu tượng cho việc lưu đày tại Ba-by-lôn. Sau đó Giê-rê-mi đào nó lên, nó đã bị mục nát và không còn dùng được nữa (13:1-11). Cũng vậy, Giê-hô-gia-kin đã phí uổng năm tháng của cuộc đời mình trong chiếc áo tù.

Cuối cùng khi dân lưu đày trở về từ Ba-by-lôn, tiên tri Xa-cha-ri đã có một khải tượng. Ông nhìn thấy thầy tế lễ thượng phẩm đứng trước thiên sứ của Chúa, và Sa-tan buộc tội ông. Thầy tế lễ mặc áo bẩn, tượng trưng cho tội lỗi. Chúa ra lệnh cho chiếc áo bẩn phải được cởi khỏi thầy tế lễ thượng phẩm, và ông sẽ được mặc một chiếc áo đẹp và chiếc mũ sạch. Đây là biểu tượng mà Nhánh Công Bình (Chúa Giê-xu Christ) sẽ làm (Xa-cha-ri 3:1-10).

Những tín hữu chịu nổi sự thử thách sẽ mặc áo trắng (Khải Huyền 3:4-5). Chúa gửi một lá thư đến cho các tín hữu tại hội thánh Lao-đi-xê rằng họ phải để Ngài mặc cho áo màu trắng (Khải Huyền 3:18). Bất cứ ai chịu chết vì Chúa Giê-xu sẽ được ban cho một áo trắng trên thiên  đàng (Khải Huyền 6:11).

Khi cọn trai tôi còn nhỏ, mỗi đêm nó đều muốn tôi kể chuyện thiên đàng. Một trong những điều nó quan tâm đó là nó sẽ mặc gì ở thiên đàng. Nó không đòi mặcáo trắng. Nó nói với tôi rằng con thích mặc quần trắng. Tôi nói với con bất cứ áo quần nào Chúa cho nó mặc trên thiên đàng, nó cũng sẽ rất vui với bộ quần áo thiên đàng.

Hãy suy nghĩ về bộ quần áo bạn sẽ mặc trên thiền đàng. Ngay bây giờ, những người tin nơi Chúa Giê-xu đã được mặc lấy Ngài (Ga-la-ti 3:27): Hãy sống cho Ngài hôm nay.

Bạn nhận biết thế nào về chiếc áo công nghĩa mà Chúa Giê-xu đã mặc cho bạn?

David Coldwel

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC