HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P21)

Chủ Nhật, 04/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


4.4. Gia Đình Và Sự Ca Ngợi, Tôn Vinh

Trọng tâm của Cơ Đốc giáo là đức tin của niềm vui mừng. Đó là một SỰ CA TỤNG liên tục Về sự cung cấp và bảo vệ của Cha thiên thượng chúng ta đối với chúng ta là gia đình của Ngài.

Chúng tôi viết về SỰ CA NGỢI vì chúng tôi nhận thấy đó là điều thiếu sót trong Cơ Đốc giáo thời hiện đại này.

 Thi Thiên 150:1-5  1Cô-rinh-tô 5:8

Sứ mệnh của lời Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời chọn chúng ta để tôn vinh Ngài “phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va”, “chúng ta hãy giữ lễ...”

Các Kỳ Lễ Trong Kinh Thánh

Đối với người Do thái, cả trong gia đình, và trong đời sống cộng đồng, các kỳ lễ thường được tổ chức đều đặn trong suốt năm. Cuộc sống đối với người Ysơraên không có những vấn đề buồn bã chán nản. Những dịp lễ của họ là những kỳ náo nhiệt nhộn nhịp tưng bừng, vui mừng và thảnh thơi, mọi người vui mừng bao gồm cả trẻ con cũng vậy.

Sáng Thế Ký 29:22

Các Quan Xét 14:10-17

Sáng Thế Ký 21:8

Phục Truyền 18:4

Ê-sai 58:13

Đa-ni-ên 28:11

Ê-xơ-tê 3:5

Xuất 12:1-50

Nê-hê-mi  8:9-18

- Có những buổi lễ của gia đình:

- Lễ cưới (có thể kéo dài 7 ngày)

- Sự cai sữa của con trẻ

- Sự đến thăm của khách

- Hớt lông cừu (phần lông đầu tiên được biệt riêng ra).

Những buổi lễ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm: ngày Sáng Thế Ký bát là lễ hàng tuần của sự vui mừng. Lễ “trăng mới” vào thời điểm đầu tháng, được báo trứơc bằng kèn trompet. Những buổi lễ hàng năm, gọi là lễ của Đức Chúa Trời, là thời điểm của những hoạt động cộng đồng vui vẻ và dâng hiến

Lễ vượt qua là dịp lễ của cả gia đình và giáo hội.

Xuất 23:16,  Dân Số Ký 28:26. Lễ mùa màng hoặc lễ của các tuần lễ là thời điểm của sự vui mừng lớn. Không được làm công việc thường ngày nào. Người góa bụa, trẻ mồ côi và khách lạ đặc biệt được ban phước.

Công Vụ 2:1-4 Lễ Ngũ tuần, Đức Thánh Linh tuôn đổ trong kỳ lễ này.

Lê-vi Ký 23:33-43. Lễ lều tạm được tổ chức trong bảy ngày trong tháng 10, là thời gian vui mừng của tất cả các gia đình. Chúa Giê-xu cũng tham gia vào lễ này. Lễ này được biết đến là lễ lớn của những kỳ lễ Hêbơrơ.

Sáng Thế Ký khi giải cứu dân Do thái khỏi ách lưu đày ở Babylôn, vẫn còn có nhiều lễ khác được tổ chức.

1. Lễ Purim. Ngày của sự vui mừng và ca ngợi, tặng quà cho bạn bè để kỉ niệm sự giải cứu dân Do thái của Chúa qua Ê-xơ-tê.

2. Lễ dâng hiến hoặc lễ của sự sáng. Ngày Hanukak, ngày để tưởng nhớ sự cung hiến đền thờ.

Chúa Giê-xu đã nói về và tham dự những kỳ lễ của xã hội trong thời của Ngài. Chúa Giê-xu bị tố cáo là người tham ăn, người Sáng Thế Ký và người bạn của kẻ có tội. Giuđe viết về “lễ tình yêu” và Phao-lô nói về “lễ ngoại giáo”. Cuối cùng, có một lễ chưa đến là lễ cưới của Chiên con buổi lễ của cả vũ trụ, cho tất cả những ngừơi được cứu, chúng ta đang háo hức chờ đợi với sự vui mừng.

Ma-thi-ơ 11:19  Mác 12:39  Ma-thi-ơ 23:6  Lu-ca 5:29; 14:13  Giăng 2:8  Giu-đe 1:12  1Cô-rinh-tô 10:27  Ma-thi-ơ 25:1-46  Lu-ca 14:15  Khải Huyền 19:9  Hê-bơ-rơ 10:1  2Sử Ký 6:41

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, cả cuộc đời của người Cơ Đốc là một lễ hội đầy sự vui mừng.

Rõ ràng, từ khi Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giêxu Christ đến thập tự giá và sự sống lại của Ngài) tất cả những “hình ảnh tạm thời” và “biểu tượng” nầy chỉ là hình bóng kỷ niệm sự vui mừng trọn vẹn Ngài ban.

Nhưng đằng sau tất cả những kỳ lễ của sự vui mừng và ca ngợi theo Kinh Thánh là những nguyên tắc đời đời áp dụng cho tất cả các thời đại.

Đức Chúa Trời ở giữa những con dân Ngài. Ngài yêu chúng ta, quan tâm đến chúng ta và làm cho chúng ta vui mừng. Ngài là Thánh và đáng được tôn thờ với sự tạ ơn. Ngài vui vì cớ chúng ta và chúng ta có sự vui mừng trong Ngài.

Còn Tiếp

 

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P66)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P65)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P64)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P63)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P62)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC