HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P22)

Thứ Tư, 07/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Sự ca ngợi tìm thấy ở đâu?

Không phải trong hoàn cảnh, sức khoẻ thể chất hoặc những điều gì xảy ra nhưng ngay trong những mối quan hệ. NIỀM VUI CỦA ĐỨC CHÚA GIÊXU CHRIST NẰM TRONG mối quan hệ mỗi ngày với Cha Ngài. Và Ngài phán “nếu ngươi vâng giữ các điều răn ta thì ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài” (Giăng 15:11)

Thi Thiên 5:11; 68:3; 61:10; Ha-ba-cúc 3:18; Lu-ca 15:6; Giăng 16:22; 15:10-11; Phi-líp 4:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:16; 1Phi-e-rơ 1:8; Khải Huyền 12:12.

Là một gia đình Cơ Đốc, mục đích và mong ước của chúng ta phải liên hệ một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha cũng như đối với nhau. Nhờ vậy gia đình của chúng ta sẽ là trung tâm để Đấng Christ đổ  nước sống của Ngài dẫy đầy trong niềm vui ca ngợi.

Truyền Đạo 10:9 sự kỷ niệm là việc chúng ta tụ họp lại thành nhóm, hoặc gia đình trong một thời điểm nhất định để vui mừng về:

- Sự tốt lành của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục trên chúng ta (Thi Thiên 107:1-43).

- Sự nhân từ tha thứ của Ngài (Thi Thiên 103:1-22)

- Sự giải cứu khỏi nỗi buồn, nỗi sợ hãi, sự lo âu và tội lỗi. (Lu-ca 4:18-19).

- Dâng chính mình chúng ta, gia đình chúng ta cho Đức Chúa Trời và cho công việc của Ngài .

Đặc biệt đọc :  Nê-hê-mi 12:27-47

1Cô-rinh-tô 5:8

Tôn vinh Chúa với nhau là điều quan trọng nhất trong những buổi lễ. Những buổi lễ nói rằng,

“Chúng ta hãy hát

* Hãy nhảy múa

* Hãy chơi

* Hãy vui mừng

* Hãy cười

* Hãy gắn bó với nhau

* Và yên nghỉ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời

Thời gian kỷ niệm lễ giúp gì cho chúng ta?

1. NÓ MANG ĐẾN NIỀM VUI. Nếu không có những thời gian như vậy, gia đình và đời sống gia đình có thể trở nên tăm tối và buồn chán. Chúng ta cần có những thời gian vui nhộn của sự vui mừng tự do và tiếng cười. Trong những kỳ lễ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đem những sự vui mừng tươi mới của cuộc sống đến với những sự việc bình thường trong đời sống việc ăn, nói, chơi và quan hệ với nhau.

2. NÓ CỘT CHẶT CHÚNG TA LẠI VỚI NHAU: Lễ là một sức mạnh tốt trong sự thống nhất. Người cha và mẹ, con trai và con gái, ông bà, người góa bụa, ngừơi chết vợ, cha mẹ chỉ có một mình, những nhà mở, tất cả có thể đến với nhau trong tình yêu thương và sự hiệp một trong gia đình chúng ta “để tạo sự vui mừng hạnh phúc”. Đặc biệt là chúng ta có mối quan tâm đem đến cho ngừơi cô đơn, thiếu thốn và không được yêu thương.

“Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ tàn tất, đui què vào đây.”  Lu-ca 14:21b

3. Nó kéo chúng ta khỏi sự xem xét nội tâm, thói thường hàng ngày và sự buồn chán. Chúng ta cần kỷ niệm ca hát, cười và la hét với nhau. Chúng ta cần được nghỉ ngơi và tận hưởng tất cả những gì tốt lành Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Lễ kỷ niệm kéo chúng ta khỏi việc chúng ta nghiêm trọng quá với mình và khỏi cảm giác nặng nề của sự lo âu.

4. Cho chúng ta sự tự do khỏi những lo âu. Sứ đồ Phao-lô viết cho những gia đình Cơ Đốc bận rộn tại Côrinhtô “tôi muốn anh em được thong thả khỏi phải lo lắng gì” (1Cô-rinh-tô 7:32).

5. Và cũng cho gia đình hội Thánh  ở Philíp “chớ lo phiền chi hết” (Phi-líp 4:6). Thời gian lễ là dịp để chúng ta hướng về Đức Chúa Trời với lòng tin cậy sâu sắc, Đấng chu cấp cho chúng ta mọi nhu cầu (1Phi-e-rơ 5:7).

Khải Huyền 12:10  Nê-hê-mi 8:10  Ê-sai 52:1; 40:31. Sự ca ngợi cho chúng ta niềm tin, sức mạnh và quyền năng. Cả thiên đàng ca ngợi “sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa”. Chúng ta có thể đem thiên đàng xuống thế gian, và với sự kỷ niệm, tôn cao Đức Chúa Trời chúng ta. “Niềm vui của Đức Chúa Trời là sức mạnh của chúng ta”. Niềm vui thật sự trong Đức Chúa Trời sản sinh ra nguồn năng lượng thiêng liêng. Tiên tri Ê-sai đã kêu lên rằng: “Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi. Hãy mặc lấy áo của sự vinh hiển” và “những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới” (52:1  40:31).

6. Nó cho bạn khải tượng để phục vụ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cảm tạ về quá khứ, và vui mừng trong hiện tại, thì tương lai không có gì đáng sợ với chúng ta. Chúng ta có thể lập những kế hoạch tương lai cho gia đình trong sự vui mừng.

7. Nó là kết quả của sự vâng lời Đức Giê-hô-va. Một kỳ lễ có thể là một cơ hội để nghe lời Đức Chúa Trời chỉ dẫn rõ ràng cho gia đình và cho những người vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu phán “chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta” (Giăng 10:27).  Lu-ca 11:28 “Phước cho kẻ nào nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo”. Tiên tri Ê-sai nói cách mạnh mẽ chống lại những kỳ lễ vô nghĩa tự đặt ra của dân Ysơraên và kêu gọi các gia đình “nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, các ngươi sẽ ăn sản vật tốt nhất của đất (Ê-sai 1:10-20). Thông điệp của một lãnh tụ khôn ngoan của Ysơraên, Sáng Thế Ký là “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ” (1Sa-mu-ên 15:22).

Còn Tiếp

 

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P81)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P80)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P79)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P78)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P77)

1 2 3 4 5 ... 17 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC