HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P4)

Thứ Sáu, 12/01/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


SỰ SẮP ĐẶT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG
HÔN NHÂN VÀ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

1. Nhận Rõ Sự Sắp Đặt Của Đức Chúa Trời

Trong quyển sách này chúng tôi tìm cách phục hồi đời sống gia đình trở về như sự sắp xếp đã được Chúa ban truyền được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời.

Thẩm quyền của Kinh Thánh là tiêu chuẩn cơ bản cho đời sống gia đình. Chúng ta tin rằng những lời dạy của Đức Chúa Trời là hoàn toàn đáng tin cậy và có thể biến đổi bất kỳ một cá nhân, một gia đình, một hội thánh hoặc một quốc gia nào. Tiêu chuẩn của chúng ta ở đây là tiêu chuẩn của người sáng lập ra Cơ Đốc giáo, Đức Chúa Giê-xu Christ. Với Đấng Christ, Kinh Thánh Cựu ước là chân thật có thẩm quyền và được hà hơi. Những bằng chứng của bốn sách Tin lành đã được tích lũy và một cách chân thành thì không thể chối cải được. (xem bài học Kinh Thánh). Đối với Đấng Christ, những gì mà Kinh Thánh  nói, Đức Chúa Trời phán.  “Vì Ngài dạy như là có quyền…” (Ma-thi-ơ 7:29). Và những lời dạy của những trước giả Tân ước chỉ nhấn mạnh và củng cố thêm lời dạy của Đấng Christ.

Đây là một vấn đề của sự lựa chọn.

Hoặc bạn chọn những tư tưởng đã qua, không chắc chắn, dễ thay đổi, những ý tuởng của con người hoặc bạn bằng đức tin chấp nhận lời dạy của Kinh Thánh  là lời có thẩm quyền của Đức Chúa Trời và tất cả những mạng lệnh trong đời sống gia đình bạn dựa trên nền tảng là thẩm quyền đó. Bạn xây dựng gia đình mình dựa trên nền tảng nào? Trên cát là những ý kiến và sự khôn ngoan của con người hay trên tảng đá chắc chắn của Kinh Thánh ?

Điều chúng tôi quan tâm là chỉ đưa ra tóm tắt những lời dạy của Kinh Thánh  trong những mạng lệnh của Đức Chúa Trời về mỗi một mối quan hệ trong gia đình. Rõ ràng còn rất nhiều điều hơn nữa để nói trong mỗi lãnh vực, chúng tôi chuyển đến bạn danh sách những sách có thêm nhiều tài liệu. Chúng tôi nhắm mục đích là giúp các thành viên trong gia đình, qua việc hiểu những lời dạy cơ bản này, lập lại trật tự của Đức Chúa Trời để Chúa ban phước cho gia đình.

Hơn nữa, chúng tôi tìm cách để giúp tất cả những người làm công tác dạy dỗ trong công tác phục hồi đời sống gia đình, qua nhiều cuộc cắm trại gia đình và nhiều cuộc hội thảo, trong việc học những nguyên tắc của Kinh Thánh .

“Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho no” (Ê-sai 8:20).

1.1 Bài Học Kinh Thánh

Học về thẩm quyền của Kinh Thánh trong lời dạy của Đức Chúa Giê-xu Christ trong bốn sách Phúc âm.

Ma-thi-ơ 4:4,  5:17-20,  7:12,  12:29-31,  13:52,  21:42,  22:19,  22:37-40.

Mác 7:6-13,  8:1-13,  14:21.

Lu-ca 4:21  16:17, 29-31,  18:31-33,  24:25-47.

Giăng 5:39-47,  6:45,  10:35.

Còn Tiếp 

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P71)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P70)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P69)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P68)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P67)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC