HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P55)

Thứ Năm, 14/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BỐ MẸ VÀ CON CÁI (Tiếp theo)  

        9.7 MƯỜI ĐIỀU RĂN DÀNH CHO CHA MẸ (tiếp theo)

Một lời cầu nguyện của cha mẹ: 

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, chúng con xin Ngài mở mắt chúng con để có thể biết được tiếng gọi thánh của Ngài cho chúng con. Ban cho chúng con sự cáo trách sâu xa để không gì ngoại trừ Thánh  Linh Chúa sống trong chúng con mỗi ngày có thể điều chỉnh chúng con để huấn luyện con cái chúng con trong đời sống của sự thánh khiết, rằng không có gì ngoại trừ¬ sự hoàn toàn đầu phục để bước đi với Ngài, để ở trong mọi sự được sự hướng dẫn và chiếm hữu bởi Thánh  Linh Ngài, có thể chuẩn bị chúng ta cho công việc làm cha mẹ.

Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cầu xin Ngài đặc biệt cho chúng con được báp tem của tình yêu thương, hầu cho bởi năng lực của tình yêu đó chúng con có thể chịu đựng và chiến thắng, cũng như  tạo ra trong con cái chúng con lòng tin vào chúng con và chiến thắng của những điều tốt lành đầy dẫy trên đời sống chúng con. Lạy Chúa, chúng con sẽ dạy dỗ con cái chúng con theo ý muốn Ngài, để làm đẹp lòng Ngài. Ngài chính là sự giúp đỡ chúng con. Amen.”

(trích từ “Làm Cách Nào Để Dạy Con Bạn Cho Đức Chúa Trời”)

2. Bạn phải là một gương mẫu kiên định nhất quán cho con bạn.

3.  Bạn phải giáo dục và hướng dẫn con cái bạn

Cha mẹ có trách nhiệm chính đối với việc huấn luyện con cái họ biết Đức Chúa Trời, bước đi trong tầm nhìn của Ngài và trở thành nguồn phước cho xã hội và cho thế gian.

MƯỜI ĐIỀU RĂN CHO CHA MẸ

I. YÊU THƯƠNG VÀ TIN TƯỞNG CON BẠN

II. LÀ MỘT GƯƠNG MẪU KIÊN ĐỊNH KHÔNG THAY ĐỔI CHO CON BẠN

III. HUẤN LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN CON BẠN

IV. THIẾT LẬP MỘT MỐI QUAN HỆ VỮNG BỀN TRONG GIA ĐÌNH BẠN

V. DÀNH THỜI GIAN Ở CHUNG, CHƠI CHUNG VÀ CẦU NGUYỆN CHUNG  VỚI CON BẠN.

VI. LÀ NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CON HẰNG NGÀY VỚI TỪNG ĐỨA CON

VII. CHIA SẺ NIỀM VUI VÀ NỤ CƯỜI TRONG GIA ĐÌNH BẠN

VIII. NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỖI ĐỨA CON VÀ ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG ĐỨA CON CÁCH CÔNG BẰNG.

IX. GIÀNH THỜI GIAN CHO CON

X. KỶ LUẬT CON CÁI

Còn tiếp

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P66)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P65)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P64)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P63)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P62)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC