HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P78)

Thứ Tư, 22/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

PHÁT TRIỂN VÀ CHUẨN BỊ MỘT KỲ TRẠI HAY MỘT HỘI THẢO GIA ĐÌNH

 

Hội thảo gia đình có ba loại:

1. Hội thảo một ngày. Thường là ngày thứ bảy, trong đó có ba buổi (sáng, trưa, chiều) một phần bài dạy quan trọng về gia đình sẽ được thuyết trình.

2. Hội thảo cuối tuần (tối Thứ sáu, Thứ bảy và Chúa nhật). Trong một tình huống sống động mà cha mẹ và con cái Cơ Đốc sẽ nhận được sự dạy dỗ đặc biệt về quan hệ gia đình. Có cơ hội để tư vấn và họp hai hoặc ba nhóm tế bào nhỏ.

3. Kỳ trại dành cho nhiều gia đình tham dự (nhiều nhất là 25 gia đình) có những bài dạy mở rộng về gia đình, với những bài giảng, bài dạy, nhóm nhỏ,  và tư vấn (xem chương trình đề nghị). Những gia đình sinh hoạt và ăn uống với nhau trong không khí thư giãn. Chúng ta nên nhắm lấy mục đích và lập kế hoạch cho những hội thảo thường xuyên của mỗi loại trong nước chúng ta để có thể thu hút được càng nhiều gia đình tham dự càng tốt trong mỗi năm.

 

NHỮNG CHỦ ĐỀ CẦN DẠY TRONG HỘI THẢO VÀ CẮM TRẠI GIA ĐÌNH

 

1. Dạy Kinh Thánh cơ bản như là nền tảng cho cuộc sống gia đình trong Đức Chúa Trời.

Chúng tôi đã khám phá ra những quan trọng của việc dạy cụ thể trong ba lãnh vực chính:

a. Tình Cha của Đức Chúa Trời và sự tha thứ

b. Thập tự giá của Chúa Giê-xu

c. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và đời sống trong Đức Thánh Linh.

2. Những đề tài chuyên biệt về gia đình:

a) Xem bản tóm tắt của cẩm nang này

b) Lối sống của gia đình Cơ Đốc

- Gia đình và lời của Đức Chúa Trời

- Gia đình và sự ngợi khen, sự cầu nguyện

- Gia đình và sự sáng tạo

- Gia đình và những lễ kỷ niệm

- Gia đình và thời gian

- Gia đình và tiền bạc

- Gia đình và sự hiếu khách

- Gia đình và bệnh tật, sự chết

- Gia đình và ngày Chúa nhật

- Gia đình và sự làm chứng trong xã hội

3.Sự giải thích từ một số sách lựa chọn từ Kinh Thánh về đời sống gia đình.

- Sáng Thế Ký – Các tổ phụ và giao ước của Đức Chúa Trời

- Sách Giô-suê – sự lãnh đạo gia đình

- Sách Ru-tơ – bài học trong những mối quan hệ

- Sách Châm Ngôn -  những lời khuyên trong cuộc sống gia đình

- Nê-hê-mi  - sự phục hồi và khải tượng

- Thư tín cho hội thánh Ê-phê-sô – những nguyên tắc Cơ Đốc cho cuộc sống gia đình

- Thư cho hội thánh Cô-lô-se – những nguyên tắc cho cuộc sống gia đình.

Còn tiếp

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P81)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P80)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P79)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P78)

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (P77)

1 2 3 4 5 ... 17 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC