HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P11)

Thứ Năm, 31/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Như vậy là cách những người Do thái thời Chúa Giê-xu đã suy luận sai câu nói của Môi-se về sự để vợ. Những người theo Shammai cho rằng bất cứ hành vi ngoại tình nào cũng là một sự không tinh sạch mà Môi-se đề cập đến. Những người theo Hillel định nghĩa sự không tinh sạch theo nghĩa rộng nhất. Người vợ có thể làm khét nồi canh. Đó là sự không tinh sạch. Bà ấy có thế nói quá lớn to tiếng ở trong nhà. Đó là sự không tinh sạch. Người phụ nữ có thể xuất hiện trước công chúng mà không trùm đầu. Ngoài ra sự không tinh sạch còn do nơi người chồng có kết điều đó là tội hay không. Điều này có nghĩa là nếu người vợ phạm bất cứ một tội nhỏ nào thì cũng có thể bị người chồng ly dị. Những tín đồ của vị rabbi tên Akiba tuyên bố thẳng thừng rằng nếu một người vợ không được chồng mình thương xót một chút nào cả là không sạch và có thể bị đuổi đi - Một sự cho phép mù quáng về ly dị.

Hãy chú ý rằng người Pha-ri-si đã đi một bước xa hơn và không đếm xỉa đến điều ngoại lệ mà Môi-se đã nói cùng với sự để vợ. Khi họ chất vấn Chúa Giê-xu: “không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng?” (Ma-thi-ơ 19:3). Họ nói rằng: “Người nam có phép để vợ mình chăng?” (Mác 10:2)

Cách mà Chúa Giê-xu đáp lời cùng với những người Pha-ri-si chỉ cho chính chúng ta thái độ nào cần phải có đối với hôn nhân và ly dị, đó là:

1) Ngài không đếm xỉa đến sự cãi nhau vặt với thẩm quyền “tôn giáo” thời đó và sự thắc mắc của họ về sự ly dị.

2) Ngài tập trung vào Kinh thánh như là thẩm quyền chân thật duy nhất.

3) Ngài trở lại kiểu mẫu hôn nhân nguyên thủy trong Sáng thế ký như là chủ đề xác đáng nhất để thảo luận. Ma-thi-ơ kể lại rằng Chúa Giê-xu trước tiên trả lời họ như thế này: “Các ngươi há chưa đọc Sáng 1:27 và 2:24 sao mà các ngươi lại luôn khoe khoang rằng mình biết Thánh kinh?” Hay là Ngài trả lời họ như thế này: ”Tại sao các ngươi không trở lại với sự dạy dỗ căn bản để tìm câu trả lời?”

Rò ràng Chúa Giê-xu đánh giá hai câu Kinh thánh trong Sáng thế ký như là mạng lịnh Thiên thượng dành cho Hôn nhân - chữ đầu tiên và chữ cuối cùng có ảnh hưởng rất lớn ngay cả trong một thế gian đầy tội lỗi này. Chúa Giê-xu giải thích rằng sự nhượng bộ Luật pháp bởi Môi-se trong Phục 24:1 tất nhiên không phải là vấn đề tranh cãi cho bất kỳ người nào muốn hiểu được chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân. “Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu” (Ma-thi-ơ 19:8). 

Lúc ban đầu không có như vậy đâu ! Với những lời này, Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta trở về lúc ban đầu và tại đó chúng ta sẽ tìm thấy những lời khuyên về hôn nhân và những tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải tuân giữ. Chúng ta hãy xem xét cách cẩn thận một câu nói mà con Đức Chúa Trời đã thêm vào mạng lịnh của Sáng thế ký: “Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (19:6; Mác 10:9).

Điều này bổ sung cho ba dữ kiện quan trọng và kiến thức nền tảng của chúng ta về hôn nhân:

- Chính Đức Chúa Trời đã phối hiệp người vợ và người chồng với nhau. Người nam và người nữ tự mình lựa chọn để đi đến hôn nhân với nhau, nhưng khi họ làm như vậy, Đức Chúa Trời buộc họ vào nhau, biến “hai” thành “một”.

- Từ quan điểm Thiên thượng trên, hôn nhân là sự kết hợp bền vững và trường tồn mà tất cả những sự cám dỗ trên đất này đều không thể phá vỡ được. Làm sao một tờ giấy có thể thay đổi những gì mà chính Đức Chúa Trời đã làm? Chỉ có sự chết mới có thể chia lìa hai người được phối hiệp trong hôn nhân.

- Bất cứ cá nhân nào tìm cách chia lìa điều mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì đó là một hành động thách thức ngạo mạn đi ngược lại ý chí của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai chọn làm như vậy đều phải sống với hậu quả của hành động mình.

Tóm lại Chúa Giê-xu bảo những người tranh luận với Ngài về sự ly dị rằng nhận định của họ sai lầm hoàn toàn. Quan điểm chân thật dưới con mắt của Đức Chúa Trời lúc đó và ngày nay là sự trường tồn của hôn nhân và mỗi chúng ta phải trân trọng điều đó.

Nếu ai bác bỏ những kết luận này và thật lòng cho rằng điều đó đã lỗi thời với thời đại ngày nay, tôi chỉ có thể trích dẫn những lời của Đức Chúa Giê-xu Christ: “Vì giữa dòng dõi gian dâm, tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các Thiên sứ Thánh” (8:38).

Còn Tiếp

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P34)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P33)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P32)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P31)

ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA (P30)

1 2 3 4 5 ... 26 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC