ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG CỦA LÒNG YÊU MẾN SAI LẦM

Thứ Ba, 10/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Gia-cơ 5:1-12

Suy Gẫm

Nhiều người trích dẫn sai Kinh Thánh rằng "tiền bạc là cội rễ mọi điều ác". Tuy nhiên, thực sự câu Kinh Thánh đó là “Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác”. Lời cảnh báo từ câu 1 đến câu 6 nói về những việc làm xấu xa do lòng tham của cải và tôn thờ tiền bạc. Nhiều người bỏ qua đoạn Kinh Thánh này vì nghĩ mình không giàu có. Tuy nhiên, những việc làm do sự tham mê tiền bạc rất dễ áp dụng với bất kỳ điều nào khác mà chúng ta ưa thích hoặc "tham muốn". Câu trả lời cho sự thờ phượng sai trật này là làm việc trong sự kiên nhẫn giữa những đau khổ. Sự kiên nhẫn này là trái của sự sống dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Nỗi sợ khó khăn và đau đớn khiến chúng ta chạy đến những điều yêu thích có thể đem cho chúng ta sự thoải mái tạm thời như tiền bạc, tình dục hay quyền lực. Gia-cơ khuyên chúng ta hãy kiên nhẫn dù trong những đau khổ vì những điều Đức Chúa Trời sẽ đem đến sau khi chúng ta kiên nhẫn vâng lời Ngài. Khi chúng ta tìm kiếm tình dục, tiền bạc hay quyền lực, việc làm đó bày tỏ rằng chúng ta không giao quyền làm chủ và tầm ảnh hưởng là điều mà Đức Chúa Trời muốn trên đời sống chúng ta cho Ngài.

Chúng ta chọn những điều tạm thời và trước mắt thay vì những điều còn lại đời đời. Cuối cùng, mọi điều tạm thời mà chúng ta tìm kiếm sẽ bị hư nát hay “ten rét” (c.2-3). Về cơ bản, nỗi sợ đau khổ thân xác một chút ở trên đất khiến chúng ta xây dựng nên những điều tạm thời này. Xác thịt chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết, và chúng ta không còn lại điều gì quan trọng và tồn tại lâu dài. Chúng ta hãy xây dựng những điều tồn tại đời đời thay vì những điều mà vì nó cuối cùng cũng hủy hoại chúng ta.

Áp Dụng

Tình yêu của bạn hướng về đâu? Đối tượng của những cảm xúc của bạn là gì? Đối tượng của những cảm xúc của bạn nên là điều gì?

Mạng lệnh được lặp lại nhiều nhất trong Kinh Thánh ở hình thức này hay hình thức khác là "Đừng sợ hãi". Nỗi sợ sự đau đớn, đau khổ ảnh hưởng đến sự thờ phượng của bạn như thế nào? Bạn có tìm một giải pháp nhanh chóng chỉ để tạm thời giảm đi nỗi đau không? Hay bạn cho mình một khoảng trống để đối diện với nan đề cách thực tế?

Lời Cầu Nguyện

Lạy cha, con xưng nhận với Ngài rằng con đã bị ám ảnh bởi nhiều điều không làm vinh hiển Ngài, con đã yêu mến ………… quá nhiều và con muốn hướng tình yêu của con lại với Ngài. Xin giúp con đừng sợ sự khó khăn hay đau khổ.

Xin dẫn dắt con chọn những điều đúng, tốt lành và còn lại lâu dài hơn là những điều chỉ tạm thời trong chốc lát giữ con khỏi sự đau khổ trong thế gian hư hoại này. Con yêu Ngài với tất cả mọi điều con có. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Hôm nay tôi sẽ làm điều này để vinh hiển danh Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC