THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

DỌN LÒNG CHỜ ĐỢI

Thứ Tư, 01/04/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

DỌN LÒNG CHỜ ĐỢI

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:1-16

“Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người” (câu 12-13).

Suy ngẫm

Tại sao Chúa Giê-xu chuẩn bị tinh thần các môn đệ trước sự khổ nạn Ngài chịu? Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ phải tìm mưu chước để bắt Chúa Giê-xu? Tại sao Giu-đa phản thầy mình? Ông hành động ra sao? Hành động của người đàn bà nói thế nào về tấm lòng của bà đối với Chúa? Mối liên hệ của Chúa đối với bạn thế nào, có đủ để bạn hành động giống người đàn bà không?

Trong hai ngày cuối cuộc khổ nạn Đức Chúa Giê-xu, các kẻ thù chính của Ngài hội họp liên miên. Họ có những ý nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều cùng một mục đích là triệt hạ Chúa thật thê thảm trước công chúng.

Các môn đệ của Chúa đã được chuẩn bị: Chúa đã nói thật rõ cho các môn đồ biết về khổ nạn Ngài phải chịu (câu 1, 2), nhưng chẳng ai chịu hiểu một sự thật chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta cũng thế, nếu gặp cảnh ngộ khó khăn, có khi chúng ta cũng bỏ qua Lời Chúa dạy chỉ vì thờ ơ, vô tình.

Âm mưu của các thầy tế lễ: trong khi đó thì các thầy tế lễ cả, các trưởng lão bày mưu quỷ quyệt, nghĩ rằng mình luôn làm chủ được tình hình (câu 3-5). Họ tránh hành động trong ngày Sa-bát để dân chúng khỏi xôn xao, đó chỉ là một cách che đậy ác tâm mà thôi. Chúng ta có bao giờ che đậy động cơ tội lỗi của ta bằng một hành vi đạo đức không?

Người đàn bà xức dầu cho Chúa: tại Bê-tha-ni, có một người đàn bà bày tỏ lòng trung thành với Chúa một cách hết sức đơn sơ (câu 7). Nhưng các môn đồ không thấy được ý nghĩa sâu xa trong hành động của người đàn bà này, mà chỉ xót xa vì giá trị của lọ dầu bị phí đi. Chúa Giê-xu thấy được tấm lòng của người đàn bà bà ngợi khen hành động tuyệt vời của bà. Chúng ta có suy nghĩ hời hợt như các môn đồ không? Hãy đọc để có cái nhìn sâu sắc như Chúa chúng ta đã nhìn.

Người phản bội lại là một môn đệ: Tâm thần của Giu-đa bỗng nhiên biến đổi đột ngột (câu 14-16). Ông ta hành động mà không đo lường được hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Mỗi một biến cố xảy ra trong cuộc khổ nạn của Chúa phải khiến ta suy nghĩ xem bước đi của chúng ta theo Chúa có thật sự trung trinh không. Người đàn bà xức dầu cho Chúa quả thực là một gương sáng cho chúng ta về các đức hạnh: trung tín, vô vị lợi, thành tâm.

Kính lạy Chúa Giê-xu, vì lòng nhân từ của Ngài, con xin dâng hiến đời con làm của lễ thánh và sống hầu làm đẹp lòng Ngài. Xin Ngài tỏ bày cho con biết ý chỉ tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC