GIÁNG SINH

ĐÓN TIẾP CHÚA CỨU THẾ

Thứ Hai, 18/11/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Ngài đã đến trong đất nước Ngài, mà dân Ngài không tiếp nhận. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Giăng 1:11,12

Hai câu Kinh Thánh kể trên cho thấy việc đón tiếp Chúa Cứu Thế trong nhân loại. Người ta khước từ không nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu tinh của chính mình thì được thoát khỏi án phạt về tội và hưởng sự sống vĩnh hằng.

Đây chính là ý nghĩa cuộc vào đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhân loại ngày nay kỷ niệm Chúa giáng sinh nhưng có mấy ai đã biết cuộc Giáng Sinh của Chúa Giê-xu là cho mỗi một con người sống trên mặt đất. Ai tin nhận Chúa Cứu Thế thì việc kỷ niệm mới thật có ý nghĩa, vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Đức Chúa Trời, và nhất là Đấng Cứu Tinh của mỗi người bằng lòng tin nhận.

Mời bạn tin nhận Chúa Cứu Thế, không phải để tham gia vào một tôn giáo hay cùng đoàn người ca mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng để nhận lấy ánh sang của chân lý, để biết rõ Đức Chúa Trời hay Thượng Đế là ai, cùng mời Chúa Cứu Thế ngự vào tâm hồn bạn và làm cho cuộc đời của bạn có sự sống chân thật vĩnh hằng và hy vọng.

Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC