SỐNG VỚI THÁNH KINH

DÒNG DÕI THÁNH

Thứ Tư, 17/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Nê-hê-mi 13:23-31

“Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15a)

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm kết ước nào với Chúa? Ông Nê-hê-mi đã quở trách dân Chúa ra sao? Ông nêu ra kinh nghiệm thất bại của nhân vật lịch sử nào? Làm thế nào để có được một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời?

Sách Nê-hê-mi ký thuật hành trình xây cất tường thành Giê-ru-sa-lem, cùng công cuộc gây dựng đời sống thuộc linh trong dân Y-sơ-ra-ên. Tưởng rằng nếp sống mẫu mực ấy sẽ duy trì luôn trong dân Chúa, nhưng nào ngờ, chương cuối của sách khép lại với những cuộc hôn nhân không theo tiêu chuẩn Chúa quy định. Những cuộc hôn nhân ấy cho thấy sự suy thoái tâm linh tột đỉnh đang diễn ra trong dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Thế nên, không phải vô cớ mà ông Nê-hê-mi lại phản ứng gay gắt trước thực trạng kết hôn với người ngoại bang như vậy. Bởi hậu quả rõ ràng trước mắt là một nửa con cái của họ không biết nói tiếng Giu-đa, mà chỉ biết tiếng Ách-đốt. Chúng ta thử tưởng tượng xem tương lai của dân Y-sơ-ra-ên sẽ ra sao khi phân nửa thế hệ kế thừa của họ không hiểu và không nói được tiếng của tổ phụ mình. Và điều chắc chắn là con cháu họ sẽ không kế thừa được những điều Chúa dạy dỗ trong sách luật pháp, không thể đọc hay học Lời Chúa được. Thay vào đó, họ sẽ tiêm nhiễm những điều sai trật từ bên dòng tộc họ ngoại, và có nguy cơ tiến tới thờ hình tượng ngoại bang. Những điều này đã từng xảy ra trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, điển hình là vua Sa-lô-môn. Ông Nê-hê-mi không muốn dân Chúa bước theo vết xe đổ của vua Sa-lô-môn vào cuối đời, dẫn đến tình trạng sống xa cách Chúa, bất kính trong nếp sống, và hậu quả tất yếu là bị Chúa trừng phạt. Những cải tổ mà ông Nê-hê-mi thực hiện trong dân Chúa cốt chỉ để duy trì một dòng dõi thánh, biệt riêng ra thờ phượng Đức Chúa Trời.

Bài học lịch sử này nhắc chúng ta rằng, hôn nhân không đơn thuần chỉ là tình cảm của lứa đôi, mà còn là sự duy trì một dòng dõi thánh trong thế hệ kế thừa của con cháu mình. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu tại sao Chúa lại rất khắt khe trong tiêu chuẩn hôn nhân; giúp chúng ta cam kết với Chúa là chỉ kết hôn với người trong Chúa. Bởi hơn ai hết, Chúa biết sự kết hiệp với những người không cùng niềm tin, không cùng quan niệm sống và mục đích sống, chẳng những tạo ra sự xung đột cho đôi bên trong cuộc sống gia đình mà còn dễ dẫn tới nếp sống thỏa hiệp giữa những tiêu chuẩn đạo-đời. Đừng để những cám dỗ của tình yêu làm chủ cuộc hôn nhân mình, nhưng hãy để Lời Chúa hướng dẫn, hầu cho hôn nhân chúng ta trở thành hôn nhân thánh.

Bạn dạy dỗ con cháu mình thế nào về tiêu chuẩn hôn nhân theo ý Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được tầm quan trọng của một hôn nhân trong tiêu chuẩn của Chúa. Xin cho con luôn biết dạy dỗ con cháu mình đi trong đường lối của Ngài ở các lãnh vực của đời sống, nhất là lãnh vực tình cảm, hôn nhân nhiều cám dỗ.

 Văn Phẩm Nguồn Sống

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC